Falešný prorok

Falešný prorok přináší informace, které se vydávají za Boží vůli. Těmi informacemi oklame nevěrné, aby se do nich zamilovali a neměli výmluvu

V letech 2020 až 2022 se odehrála celosvětová událost, která vedla k příchodu velkého Falešného Proroka. Během krátkého období se probudila skutečná moc hlasu Obrazu systémové moci druhého anateického mocenského systému, biblickým jazykem: Obraz Druhé Šelmy začal mluvit a převzal úplnou moc nad lidmi. Krátce poté mluvící Obraz obrátil hněv lidí proti Nevěstce. Přesvědčil je, že Nevěstka, kterou doposud milovali je náhle jejich nepřítel, a sám se představuje jako jejich nový milující učitel Našeptávač. Prý když ho budou bezmezně poslouchat, tak jim zajistí záchranu.

Nevěstkou nazýváme to období anateické Druhé Šelmy, kdy bylo produkováno velké bohatství směřující až k internetu a mobilům. Do té doby musela Druhá Šelma kvůli prostředníku výkonu moci, kvůli manželovi žen a otci dětí, částečně dodržovat zákonné chování a částečně podporovat vzájemnou lásku lidí. Pak se ale moc Druhé Šelmy vzdala manželství a otcovství, lásku mezi lidmi nahradila nárokováním a braním. Mezi mužem a ženou, dítětem a otcem, Člověkem a Bohem, ale i vládou a občany zavládla Bezzákonnost a láska postupně vymizela.

Z pomlouvače Boha se náhle stal Falešný prorok

Do té doby existovaly desetitisíce webových učitelů, kteří vyučovali odpor k Bohu a pohrdání Bohem. V jejich vyučování figuroval satanův klam s mimozemskými civilizacemi, které jsou údajně stvořitelé lidí. A náhle nastala velká proměna řeči toho lidmi zbožňovaného Internetu: Dosavadní popírači Boha a vysmívači všem Bohu věrným začali šířit informace o tom, co Bůh a Ježíš po lidech údajně chce, aby je vzal k sobě na věčnost a ušetřil smrti v ohnivém jezeře.

Na internetu se tak začaly šířit informace, co člověk musí udělat, aby si zasloužil přízeň Boha. Jenže toto je označování lidí, třídění zrna od plev. Každý kdo není pravého věrného srdce, každý kdo je bezzákonný a osobní vztah s Pochazitelem Bohem ho nezajímá, ten se okamžitě chytil tohoto falešného proroka proto, aby si údajně zachoval nárok na Spasení – a zároveň aby to nemusel osobně řešit s Bohem.

Takové lidi nezajímá, zda prorok je pravý nebo falešný. Důležité pro ně je, aby měli v kapse správné lidské papírky, které jim zajistí záchranu života. A to nějak bokem, nějak tajně, bez osobního setkání s Bohem.

Milovníci falešného proroka nechtějí už Lásku. Místo Bohem zaslíbené Nové Země, kde lidé masitého srdce s vepsaným Božím zákonem budou se sedminásobným poznáním pěstovat, budovat a rodit tisíce dětí ke slávě Boží Rodiny očekávají milovníci falešného proroka záchranu života a pokračování éterické existence ve věčné netečné blaženosti. Takoví lidé hledají v této éterické existenci konečnou likvidaci lásky a všeho zákonného. Co chce Bůh Otec je skutečně hluboce nezajímá. Proto je ani nezajímá, že ten jejich milovaný prorok nepřichází říkat skutečnou Boží vůli.

Milovník falešného proroka nesnáší a zabíjí Ducha Svatého

Ten kdo miluje falešná proroctví z Internetu (mluvícího Obrazu Šelmy), ten je připraven všechny jejich požadavky plnit a být dokonale poslušný tomuto falešnému proroctví. Takoví se klaní Šelmě a jejímu Obrazu a nejhorší myslitelnou formou zrazují Boha a jeho Lásku, pro ohavný bezcitný a mrtvý kus technologie, pro ohavnou lidmi vytvořenou Modlu.

Milovník Falešného Proroka už nesnáší skutečné muže proroky, protože mu nepřipadají důvěryhodní, nejsou tak zajímaví a barevní. A hlavně ten muž prorok tvrdí věci, které jsou milovníkům falešného proroka hnusné a zavání smrtí. Proto milovník falešného proroka chce za každou cenu zlikvidovat proroky skutečné.

A nyní věcně a přesně:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *