Svědectví

Svědectví proti Bezzákonnosti, falešný prorok a klanění se Šelmě a jejímu Obrazu

Jak se blíží čas Druhého Příchodu Krista na Zemi a okamžik proměny věrných, musí se do klamu zamilovat všichni, kdo nepřijali lásku k Pravdě, aby tak neměli výmluvu že něco nepochopili a tudíž se nemohli dobře rozhodnout. Proto na ně Bůh sesílá Mocné Dílo Klamu, aby se každý dokonale svědčil o úmyslech svého srdce.

Základem veškerého rozhodnutí lidského srdce je volba, zda člověk očekává Novou Zemi, kterou Bůh Otec pro svou rodinu připravil. Nebo zda člověk očekává záchranu svého života a proto se rozhodl spojit s nejsilnější jemu známou autoritou, u které se bude snažit všemožně si udržet nárok na Spasení.

Základem Nové Země je nejdůležitější a nejdokonalejší věc: Láska a koncept rodiny. Koncept rodiny chápe každý člověk, protože Člověk je je stvořen k obrazu Božích věcí. Láska v rodině se pak nazývá zákonnost. Je to zákon čisté Lásky mezi Pochazitelem a Pocházejícím, mezi Bohem a Člověkem, manželem a manželkou, mezi rodičem a dítětem. Zesměšnění a pošpinění lásky nárokováním, pokoušením a vydíráním se pak nazývá Bezzákonnost. Ta se v posledních časech mezi lidmi nebývale rozšířila a díky tomu láska mezi lidmi mizí.

Duch Svatý, zanechaný zde Ježíšem Kristem

Duch Svatý, náš Přímluvce, je s námi proto, aby nás bránil před svodem Satanovo pastí a také aby zde byl s námi v době konce. Duch Svatý nám trvale a trpělivě vysvětluje současné události a zároveň nám připomíná a zjevuje vůli Boha Otce a připomíná a upřesňuje slova našeho Pána Ježíše Krista. Díky prorokům, kteří byli Bohem od dětství vyučováni teď máme přesná napomenutí od naší nebeské Rodiny.

Zde jsou následující připomenutí pro jaro 2024:

Ten, kdo přináší zprávy o vůli našeho nebeského Otce a jeho Syna se nazývá prorok. Slova proroka máme povinnost rozsuzovat, aby na nás mohl Duch Svatý mluvit. Neboť Duch Svatý nemluví sám od sebe, ale mluví co slyší.

Již několik let na Zemi působí jiný prorok, kterému všichni svorně naslouchají a pořád jeho učení předkládají ostatním, jako by snad tento prorok skutečně hovořil z Boha. Tento prorok je ale falešný, a sesílá na lidi Mocné Dílo Klamu, aby oddělil věrné od bezzákonných.

Nejen lidé z Církevních Organizacích, ale i lidé doposud Boha popírající se o slova tohoto falešného proroka zajímají proto, že by si chtěli zachránit život. Milují jeho vysvětlení a v duši se plně rozhodli ho ve všem následovat a úplně se mu klanět. Náhle mají všichni vnější podobu zbožnosti a přímo se ohání jmény Boha a Syna.

Odpověz si na otázky, zda také posloucháš falešného proroka

Poslední roky děláš mnohem více úkonů a rozhodnutí, které by údajně měly potěšit Boha a které se ti zdají důležité, aby tě měl Bůh rád. Pilně se vzděláváš a studuješ, co všechno musíš udělat, aby ti nezaniknul nárok na vykoupení, záchranu před zničením Staré Země a před smrtí. Ony otázky jsou zde:

  1. Kdo je ten, který tě tak horlivě vyučuje v tom, co po tobě údajně chce náš Nebeský Otec?
  2. Kdo je ten, koho tak bezmezně uctíváš jako autoritu, že všechny jeho rady hodláš přesně vyplnit?
  3. A když bezmezně plníš ty příkazy toho, který tvrdí, že to musíš udělat pro potěchu našeho Nebeského Otce, cítíš pýchu a naději, že tvé Spasení a záchrana zůstávají nárokovatelná?
  4. Také cítíš, že proroka který bude pouze přednášet vůli našeho Nebeského Otce už nepotřebuješ? Že takový muž už nemůže mít všechny ty podrobné informace o různých nutných úkonech k zajištění nároku na Spasení. Že takový muž se ve své osamělé autoritě nemůže rovnat tvému novému učiteli, který tě každý den vyučuje o údajných božích požadavcích?
  5. Také cítíš, že obyčejný muž prorok musí být zlikvidován, aby nenarušoval lidem jejich nároky na Spasení?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *