Manželství

Manželství je zrcadlení Boží lásky do života lidí

Zrcadlením Boží Lásky (agapé) v lidských životech je láska vznikající v lidské rodině, a to mezi mužem, jeho manželkou a dětmi. Láska muže k manželce zrcadlí lásku Ježíše k Církvi, láska otcovská pak lásku Boha k lidem.

Boží Láska Agapé je dokonalá, že ji nelze popsat slovy. Její lidské zrcadlení na této Zemi má proto mnohá úskalí, pramenící z lidské svévolnosti a ve svobodě lásku odmítat a zneužívat. I toto je věrným obrazem vztahu člověka s Bohem Otcem a Ježíšem Kristem.

V manželství muž přijímá novomanželku nevěstu takovým způsobem, aby byla jeho tělem a jeho rodinou. Manžel má od Boha určeno aby k sobě svou manželku přitáhnul (opět zrcadlení přitažení člověka Bohem) a pak jí miloval a měl s ní děti a byl otcem. Žena má za úkol se vydat, podřídit se a lásku přijímat.

Tak jako Bůh kvůli lidské Svévolnosti nevzdá svou lásku k Člověku, tak ani člověk by neměl vzdát svou lásku k jiným lidem kvůli těžkostem.

Likvidace principu manželství v Bezzákonnosti

V Posledních Časech po zmizení Té Překážky má však tajemství Bezzákonnosti rozhodující moc tento základní Boží zákon zcela popřít a způsobit, aby zavrhli manželovu a otcovskou lásku – zrcadlení základního Božího důvodu pro Stvoření. Tato nejvyšší forma rouhání proti Bohu a naprosté popření smyslu Stvoření je Otřesná Ohavnost Zpustošení.

Tato Otřesná Ohavnost Zpustošení se ve své čisté podobě vyučuje v Církevních Organizacích, proto stojí tam, kde by být neměla. Kázání tohoto základního evangelia působí nesmírný vztek a utrpení pro všechny lidi, kteří si zamilovali Bezzákonnost.