Vysvětlení co se děje ve světě

Bůh seslal na lidi mohutné dílo klamu, aby byl sveden klamem každý, kdo nepřijal lásku k Pravdě. Toto je důležité, aby nikdo neměl při Druhém příchodu Ježíše Krista výmluvu.

Lidé budou teď zcela zamotáni do svých protichůdných ideologií nového mocenského systému, který se nazývá Druhá Šelma. Jelikož byli lidé puzeni vytvořit tomuto systému Obraz který sám mluví, nepotřebuje systém již lidského muže, manžela a otce. Tím zmizel ten prostředník, který doposud bránil plnému propuknutí takzvané “bezzákonnosti”. To je pojem, který byl tisíce let tajemstvím. Bezzákonnost zabije lásku lidí, způsobí odstoupení od Boha a samozřejmě nyní nahrazuje lidské vlády jako takzvaná Vláda muže Bezzákonného.

Tento nový systém moci začal a bude dále vykonávat svou moc stejným způsobem, jak to dělal první systém – náboženské (teické) mocenské systémy. Stejně jako u prvního systému, i zde se k zotročení lidí využívá jejich absolutní neznalost pojmů užívaných k výkonu moci. V Prvním systému to byly nesmyslná primitivní učení a lidé byli přesvědčováni o jejich nesmírné složitosti. V Druhém systému se jedná naopak o nesmírně složité technologie a systému, u kterých jsou naopak lidé přesvědčováni o jejich jednoduchosti a pochopitelnosti. Lidé tyto technologie pak používají zásadně jako takzvanou “modlu”.

Nyní nemá už žádný smysl oklamaným lidem pomáhat jinak, než přímým kázáním pravdy výše napsané. Ti, co nemají uši ke slyšení musí být označeni znamením Šelmy.

Ti co by si chtěli jen zachránit život a přání Boha Otce je už nezajímají, pro ně je tu nyní Falešný Prorok, který jim říká jiná, vědecká evangelia.

Každý Boha milující člověk ať se již dále nevěnuje lidskému pachtění a nekonečnému probírání informací z internetu. Veškeré poznání je totiž zcela k ničemu bez LáskyLáska je důležitější než veškeré poznání této konečné Země, která stejně zanikne.

Vše toto jsou jen porodní bolesti, které předcházejí zničení této Země a stvoření Nové Země, kterou dostanou Spravedliví do dědictví. Ti budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti naším milovaným Bohem Otcem.