2023

Přímluvce Duch Svatý připomíná věrným význam událostí. Většina znamení času se naplnila, což je překryto miliony učení díla Klamu (Obraz Šelmy). Církevní Organizace se proměnily v ohavnost zpustošení, neboť kázají vrcholnou formu Bezzákonnosti (význam slova “bezzákonnost – anomia” se hluboce tají).

Zde je pravé evangelium, všechna ostatní jsou falešná

Největším Zákonem Božím je láskaLáska dokonalá, radující se z pravdy. Její význam je také základním Božím Zákonem. Odstoupení od tohoto zákona se jmenuje Bezzákonnost.
V lidech se zrcadlí Boží láska v lásce manžela k manželce (manželství) a otce k dětem (otcovství). V ženách se zrcadlí jako touha přijmout a ocenit tuto lásku věrností a vydáním se.
Vztahy mezi lidmi jsou zrcadlením Boží lásky k lidem a Kristovo lásky k Církvi. Rozpad mezilidských vztahů je věrným obrazem odstoupení od Boha. Nauky světa provedou odstranění manželství a otcovství. Vládu nad lidmi převezme s pomoci Obrazu Šelmy vláda Bezzákonného, neboť už byl odstraněn ten Prostředník.

Zde je Svědectví proti Bezzákonnosti, Obrazu Šelmy a veškerého klamu

Zde je vysvětlení co znamená První ŠelmaDruhá Šelma, mluvící Obraz Šelmy. Co je Znamení Šelmy, co je BezzákonnostApostázeEvangeliumNová Země, Vzkříšení. Co je to Čas. Kromě toho zde naleznete encyklopedický slovník pojmů ze světa démonů a jejich klamu.

Vše rozsuzujte v Bibli a provádějte Prvočtení Zjevení. Kdo nemá uši k slyšení, může tyto texty ignorovat, neboť si již vybral.