Šelma

Šelma, systém ovládání lidí

Dosaďte si sami do biblických veršů tuto definici a sledujte, jak se vám budou jevit jasnější:

První Šelma – definice, vysvětlení

První Šelma je mocenský systém ovládání lidí pomocí náboženství. Lidé věřící nejrůznějším náboženským organizacím jsou ovládány kněžstvem, které interpretuje přání bohů v teze a informační kletby, které pak obyvatelstvo musí povinně následovat jako platné doktríny. Jedná se tedy o hierokracii.

Druhá Šelma – definice, vysvětlení

Druhá Šelma je mocenský systém ovládání lidí pomocí Boha popírajících nauk vědy. Lidé věří vědcům říkajícím nejrůznější vypočítané nebo prostě interpretací vymyšlené teze a informační kletby, které také musí obyvatelstvo povinně následovat jako platné doktríny. Jedná se tedy o anateickou hierokracii.

Vložte si výše uvedené definice do Zjevení a sami rozsuzujte smysl

Samozřejmě že obrazy ve Zjevení neposílají lidem konkrétní informace proti proudu času proto, aby je lidé použili a nějak se vyhnuli své chybě. Zjevení z principu je pochopeno až dosazením aktuálního dění do biblického textu. Pokusy interpretovat Zjevení v minulosti jsou tedy zjevně nesmyslné a NENÍ ZAPOTŘEBÍ se jimi zabývat (můžeme je smazat, vyhodit). Vždy je nutné provést Prvočtení Zjevení a dosazovat aktuální dění a provést změnu smýšlení – pokání.

Pozor, pokusy připodobňovat šelmy ke konkrétním státům je přinejmenším trapné. Ale lháři to pořád budou dělat.