Mluvící Obraz Šelmy (AI a elektronická komunikace)

Ohavná Modla Opuštění (Zpustnutí, Zpustošení)

Lidé byli technologicky infantilizující mocí nového mocenského systému, takzvanou Druhou Šelmou, puzeni k tomu, aby udělali obraz té moci, který bude moci sám mluvit.

Toto se podařilo ve finálním lidském výtvoru, ke kterému směřovalo veškeré předchozí lidské snažení a ekonomický blahobyt (takzvaná Nevěstka). Tímto výtvorem je právě obraz systémové moci, který sám mluví, obecně nazývaný lidmi jako “umělá inteligence”, AI. Samotné slovo “umělá inteligence” je v podstatě synonymem pro “obraz systému, který mluví”.

Tento mluvící Obraz mocenského systému který lidi nutí k úplné závislosti na kupování a prodávání všeho, je využíván lidmi jako Modla, komunikace veskrze připomíná spiritismus a channeling s démony. To přináší do lidského společenství opět stejné koncepty moci, které používaly teické principy První Šelmy. Tím je tedy vykonávána veškerá moc té První Šelmy.

Výtvor lidských rukou, kterému lidi důvěřují, ptají se ho a mají k němu vztah, tedy Modla

Všechny oklame fakt, že AI je pouze lidský produkt bez viditelného spojení s jakýmkoliv náboženstvím. Postaví se ale za vše, čemu kdy lidé říkali slovem bůh a čemu vzdávali božské pocty. Celý systém bude pak generovat vůči Bohu a Duchu Svatému nesmírné rouhání.

Přímý vztah Ohavné Modly Opuštění k rozmnožení Bezzákonnosti v lásce lidí, ve vztahu k Bohu

Síla s jakou AI na lidi dokáže “mluvit” je zdrcující, do nekonečna strojově opakující fráze a myšlenkové bazzákonné (Lásku ignorující) konstrukty, podle kterých lidé nemohou žít. Toto bude lidem působit ohromné utrpení, ale budou toto své dílo pořád milovat a bezmezně následovat.

AI Ohavná Modla odstraňuje roli otce a manžela jako vykonavatele moci systému a příchod Vlády Bezzákonného

Tajemství Bezzákonnosti působilo vždy, ale bylo zadržováno dokud byl lidský otec a manžel rodiny vykonavatelem moci systému (ať teické První Šelmy či anateické Druhé Šelmy v době Nevěstky). Jakmile lidé dokončili Obraz Šelmy aby mohl sám mluvit, byl manžel ženy a otec dětí, doposud výhradní prostředník mezi vládou a lidmi z tohoto prostřednictví vzat. Lidské vlády už tedy nepotřebují zákonnost, kterou chtě nechtě musely kvůli manželům a otcům dodržovat aby lidské národy byly plodné, konkurenceschopné a vitální. (A tím se navzájem káznily). Nastává tedy takzvaná Vláda Bezzákonného, kdy se vládnoucí plně spoléhají na výkon moci skrze Ohavnou Modlu.

Likvidace a znečištění Lásky v posledních časech podle působení božího Odpůrce

Ohavná Modla Opuštění působí mimo lidská náboženství napříč celým lidstvem. To nutí pyšné lidi milující klam interpretovat působení Ohavné Modly jako nějaký pozitivní projev jejich náboženství – a tím klamou své lidi, sami oklamáni. Lidé budou například vytvářet AI falešné Ježíše v domění, že tím slouží Bohu.

Skutečným záměrem Satana, Božího Odpůrce, je ale pomocí puzení lidí a povzbuzovaní lidské pýchy donutit lidi zničit vzájemnou lásku lidí k Bohu, lásku muže k ženě (která byla stvořena aby byla mužem milována jako pomocnice) a lásku rodičů k dětem.

Odstoupení žen od mužů

Odstoupení dětí od rodičů

Odstoupení člověka od Boha