Otcovství a otcovská láska

Otcovství je likvidováno vládou Bezzákonnosti

Bezzákonnost je zaměřena proti otcovské a manželovo lásce, protože jsou obrazem lásky Boha k lidem a Ježíše k Církvi.

Druhá Šelma může zavádět Bezzákonnost a znehodnotit lidské otcovství, protože nahradila ženám mužskou alfa autoritu pomocí nauky emancipace a feminismu. Novou alfou všech žen je systémová Šelma, nahrazující ženám manžela a jejich dětem pak otce. Systémová Druhá Šelma poté může hravě vymazat důležitost otcovské a manželovo lásky a nahradit je jejím falešným projevem – poskytováním peněz v iluzi láskyplného zabezpečení a iluzi moci, aplikované právě na ovládání mužů v roli beta providerů.

Rozdíl mezi mateřskou a otcovskou láskou

Láska otcovská pochází ze svobodného rozhodnutí milovat. Láska mateřská je láska k plodu vlastního těla daná pudy a touhami. Bůh se rozhodl (aktivně) stvořit svého jediného Syna a vše ostatní pro něj a skrze něj. Panně Marii bylo oznámeno, že bude oplodněna (pasivně) Duchem Božím a porodí Syna. Neporovnámejmě nějakou imaginární intenzitu lásky, ale nyní sledujme rozdíl jejího vzniku mezi aktivní vůlí stvořit Syna a pasivním přijetím role jeho donošení, porodu a péče.

Zde Bůh říká své Zákony o ochraně lidského otcovství:

Žena má se chovat k muži jako k Bohu. Žena si nesmí lásku muže vynucovat. Rodinu zakládá muž.

V současné době vlády Obrazu však žádný z těchto zákonů dodržován není, nebo dokonce existují nařízení k jejich popírání. To je pak Bezzákonnost.

Mužské vnímání ženské lásky a ženské vnímání mužské lásky

Muž má pohlavní chování nabízející a poskytující, žena požadující a beroucí – to se nemůže změnit.

Podle Božího Zákona muž nabídne manželství a péči té ženě, kterou si vybere.  Muž svou ženu přijímá a miluje jí jako součást vlastního těla, nabízí jí vše ze sebe. Žena po něm požaduje podporu a pozornost a vše si bere. Pro muže je důkazem lásky jeho ženy že vše požaduje od něj a vše si bere od něj. Pro ženu je důkazem lásky muže manžela to, že nabízí úplnou pozornost a podporu.

Sezbytečnění otcovské lásky ve světě ovládaného Bezzákoností

Veškeré nauky Šelmy o společném soužití lidí anulují důležitost a smysl otcovské a manželovo lásky tak, aby byla tato emoce ze světa vymýcena. A to nejen u sexuálních vztahů lidí, je to patrné například i v politice, kdy se anuluje smysl “otcovské lásky” k vlasti, národu, státu – a místo něj nastupuje feminní model falešných projevů lásky.