Nová Země

Nová Země (Kenogea), dědictví pro Boží věrné

Pro většinu je překvapením, že BIBLE VŮBEC NEUČÍ, ŽE ‚NEBE‘ JE FINÁLNÍ DESTINACÍ PRO BOŽÍ VĚRNÉ. Neučí, že odejít z této planety a jít do beztělesné ‚duchovní dimenze‘ je ona velká naděje a cíl křesťanské víry.

Pro Spravedlivé není určen věčný život jako nehmotná bytost kroužící v Nebi. Dostanou do dědictví Novou Zemi

Bible samozřejmě existenci Boží sféry, Nebe, i života v něm nikterak nepopírá. Nejedná se však o konečné místo přebývání, ale pouze dočasný stav. Lidé ve Třetím Nebi čekají v oddělených kompartmentech na Boží soud a na vzkříšení těla.

Při vzkříšení (které nastane při druhém příchodu Ježíše Krista) se poté lidský duch vrací a spojuje se se vzkříšeným, nesmrtelným tělem, v němž bude na věčnost obývat nové Stvoření, nová nebesa a novou Zemi, která Bůh učiní. Na otázku podoby vzkříšeného těla se Ježíše ptal i Tomáš, onen “nevěřící Tomáš”, který se podivoval jakou formu má Ježíš právě po vzkříšení z mrtvých. Ježíš požádal Tomáše, aby se přesvědčil, že jeho vzkříšené tělo je hmotné.

„Blaze pokorným, neboť oni dostanou Zemi do dědictví; hle, já stvořím nová nebesa a novou Zemi… to je jen zlomek biblických veršů, které jednoznačně identifikují (novou) ZEMI jako konečným místem pro Boží věrné.“

A uchýlí se k bájím

Pulty knihoven církevních organizací jsou plné knih obsahujících fiktivní příběhy a vymyšlená „svědectví“ o údajných pobytech a zážitcích v nebi. Logicky se jedná ale o nesmysl, neboť Nová Nebesa a Nová Země ještě nebyla stvořena, takže o ní nikdo nemůže přinášet svědectví.

Láska na Nové Zemi nebude zatížena pudovými koncepty touhy těla po rychlém a včasném plození. Rovněž nebude zatížena konkurenčním bojem o partnera s nejhezčím tělem, který je na Zemi běžný jednak kvůli běžícímu Času, ale samozřejmě také kvůli lidské svévolnosti a hříchu.

Láska lidí na Nové Zemi bude nejblíže prvním dětským nedospělým láskám, kdy oba zamilovaní ještě po druhém nic nenárokují, protože vše potřebné získávají od milujících rodičů. Zde je také důvod, proč je v posledních časech hlavní tlak na odstranění otcovské a manželovo lásky z lidského života.