Druhá Šelma

V posledních časech lidé často hledají, co je První Šelma a Druhá Šelma ze Zjevení

Biblický pojem “šelma” je dnes plně nahrazen synonymem “systém”. Šelma, nebo dnes Systém, je tedy název pro hierarchii moci, která na Zemi vládne lidem.

Moc nad lidmi je vždy vykonávána tak, že je lidem vnucena potřeba v běžném životě používat abstrakní a lidmi nepochopitelné věci, se kterými si sami nemohou pomoci. Vládnoucí lidé pak nabídnou ostatním pomoc, za kterou si nárokují poslušnost obyvatelstva.

První systém moci, První Šelma

Prvním takovým systémem moci, systémem verze 1.0, byl systém založený na teických záležitostech. Lidem byly představeny jakési nutné rituály, aby se vyhnuli nepřízni různých nebeských bytostí a měli se lépe. Tím byli obyvatelé zcela odkázáni na moc duchovních organizací, které rozsévaly myšlenky kolektivní viny obyvatel za nepřízeň bohů všeho druhu.

Tento systém moci byl postupně opuštěn po velkých světových válkách a lidé byli uchlácholeni falešně zákonnou Nevěstkou, že už se staré teické (náboženské) principy moci nebudou nikdy uplatňovat.

Druhý systém moci, Druhá Šelma