Druhá Šelma

V posledních časech lidé často hledají, co je První Šelma a Druhá Šelma ze Zjevení

Druhá Šelma je systém lidských vlád, kdy řídící ideologií je anateická hierokracie

Druhá Šelma donutila lidi, aby udělali Obraz té Šelmy, netělesný výtvor, internet a jeho sociální sítě, který zaujal roli falešného přímluvce lidí a jejich duchového hlasu. Obraz poskytuje Druhé Šelmě neomezenou moc nad lidmi. Jelikož Obraz je stroj, nemá lidské potřeby a požadavky na spokojený rodinný život – neohrožuje ho život bez Božího Zákona. Tím byla odstraněna ta překážka, bránící vládě Bezzákonnosti nad lidmi. Lidé jsou mocí Obrazu donuceni všemi jeho klamy (vektorizací informačního pole) přijmou Bezzákonnost.

První Šelma je systém lidských vlád, kdy řídící ideologií je teická hierokracie

První Šelma vykonává svou moc prostřednictvím lidí (označovaných také jako Nevěstka), proto potřebuje funkční lidské pracovníky, funkční rodinné vztahy, otce a jejich manželky. Musí se tedy chtě nechtě držet Božího Zákona.