Eva

Smysl a důvod stvoření ženy, Evy

V různých naukách se obecně vyučuje, že žena byla stvořená proto, aby jí muž zabezpečovat a sloužil v potu tváře, a aby porodila a vychovala děti. Skutečným důvodem stvoření ženy ale je, aby byla pro muže milující a milovanou společnicí a pomocnicí.

Práce v potu tváře a rychlé zajišťování potřeb jsou pouze těžkosti tohoto světa, které pro život na Nové Zemi a v Nových Nebesích již nemají žádný smysl.

Eva byla stvořena pro Člověka, aby nebyl stvořený sám. Aby žena byla manželkou muže. Človek byl stvořen jako muž a žena, jako dvojice.

Kaskáda lásky Pochazitele k Pocházejícímu a opětování lásky

Žena byla stvořena z mužovo žebra. Bůh je Pochazitelem (Originator) Člověka, Muž je Pochazitelem ženy a rodiče jsou pochazitelé dětí. Z dětí se v dospělosti stanou pochazitelé další generace.

Bůh tak stvořil člověka tak, aby na této Zemi dokonale poznal nejzákladnější koncepty rodiny a lásky, zákonného a bezzákonného vztahu a také všechny ostatní emoce. Například žárlivost, hněvm, zklamání, pokoušení.

Bůh nechal lidem svobodnou vůli. Muž Adam se přidržel zákonné bázně před zradou Boha. Žena zatoužila získat výhodu a poznat i věci Bohem před lidmi skryté. Hnala jí k tomu touha získat více, než jim nabídl Pochazitel Bůh Stvořitel. Za tuto vlastnost dostala Eva trestem trýznivou touhu po muži a rození dětí v bolestech.

Pochazitel miluje vždy první. Lidé milují Boha protože on nejprve miloval je. Manželka miluje manžela, protože on nejprve miloval ji.

Mnozí lidé se trýznivě chtějí přihlásit k Bohu, aby si zachránili život. Mnohé ženy trýznivě chtějí nějakého muže a snaží se mu vnutit. Toto je ale jen trýznivá touha, není to milování v bázni. Pocházející (tedy vůči Bohu Člověk a vůči muži žena) miluje takovým způsobem, že těší Pochazitele poslušností a má bázeň, aby jeho lásku k němu nepošpinil pokoušením.

Žena je vůči Bohu i vůči manželovi v roli Pocházejícího.

Evina volba přilnutí

Ženská role, feminní role zde na Zemi touží odevzdat své tělo do maskulinní (mužské) moci. Žena nehodnotí, jaké podstaty přesně ona maskulinní moc je. Hledá jen moc, která by uchopila její tělo a použila ho maskulinním způsobem. Stejně jako v Edenu, žena ve smrtelném těle zde na Zemi vyhledává, kdo nebo co má ve společnosti největší moc a k této moci touží přilnout. Tím pudově chrání budoucnost svých dětí a zajišťuje si pomoc v období těhotenství a péče o děti.

Žena absolutně spoléhá, že každá maskulinní moc vychází z lidských mužů – a proto musí být (byť i nuceně) zákonná. Díky tomu žena počítá s tím, že když přilne k systémové moci, bude její tělo použito mocnými muži. Ve 21. století ale ženy čím dál tím více přilnuly k novému typu moci, který nevychází z živých mužů. Muži byly po dlouhé věky prostředníkem pro výkon systémové moci nad lidmi. Teprve v posledních časech Druhá Šelma donutila lidi vytvořit Obraz Šelmy tak aby mohl mluvit, a aby nahradil muže v roli prostředníka výkonu moci. V ten okamžik přechází moc poprvé do neživé ohavné Modly AI a internetových sociálních sítí. Tomu se říká vláda Bezzákonného.

V druhé dekádě 21. století se velmi silně projevuje, že mladé ženy přilnuly k Druhé Šelmě a jejímu mluvícímu Obrazu než k živému muži. Živé muže se pak spolu s Obrazem Šelmy snaží dostat do role Pocházejících, kteří mají ženy milovat v bázni. Zároveň ženy ale takovými muži pohrdají a nejsou pro ně sexuálně atraktivní kvůli své podřízené pozici. Žena cítí, že soužití s mužem který se jí bojí jí nepřinese žádnou konkurenční výhodu. Tohoto jevu už si lidé všímají, ale nemají poznání. Například zde: https://www.ft.com/content/29fd9b5c-2f35-41bf-9d4c-994db4e12998

Jak je psáno v Bibli. V posledních časech ochladne láska, protože se rozšíří (ženská) Bezzákonnost. Pomine možnost lásky mužů k ženám, neboť ženy budou jejich lásku zesměšňovat a špinit ve své vrcholné pýše. Nastane též povstání dětí vůči rodičům – děti povstanou a zabijí své rodiče.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *