LÁSKA, definice lásky, druhy lásky

Základní Láska je láska Boha k lidem – Otcovská láska

Dokonalá láska Boha k lidem se zrcadlí do světa lidí jako mužovo úděl dávat otcovskou a manželovu lásku – a ženská schopnost nárokovat si mužovu lásku, přijímat ji a podřídit se.

Muž je pohlaví nabízející a poskytující lásku, žena je pohlaví příjímající a beroucí lásku. Žena tedy lásku zrcadlící Boží lásku neposkytuje a ani to po ní Bůh nechce. Údělem ženy je dychtivě toužit po uchopení těla maskulinní autoritou a nárokovat si projevy této lásky v podobě poskytování věcí a služeb.

Nauky Bezzákonnosti chtějí toto zrcadlení Boží lásky v lidech zrušit ve všech úrovních. Ničí tedy možnosti realizace manželské lásky lidí a otcovské lásky k dětem. Nakonec se toto podaří u většiny lidí a lidé odstoupí od Boha, od hlavního Božího Zákona, kterým je láska.

Napodobeniny projevů manželovo a otcovské lásky, kterými se žena nechá oklamat a podřídí se jim

Pro ženu je určeno aby se naučila mužovu lásku PŘIJÍMAT. Pokud se nenaučí tuto lásku přijímat, nezbývá jí než jen hledat pouhé projevy ve formě pozornosti a podpory (společenské, materiální, finanční) – a ty se dají snadno falšovat.

Satan tak může ženu oklamat tím, že jí poskytne falešný projev manželovo lásky a falešnou podporu v učení feminismu a generových naukách anateické hierokracie.

Tím si získá ženinu přízeň a ona ho pak poslouchá jako svého pána. Komu se zda toto přirovnání nereálné tak si musí uvědomit, že přesně toto udělala již Eva v Edenu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *