Věčnost

V hovorové mluvě pojem Věčnost označuje časový úsek s blíže nespecifikovanou dobou trvání, který se lidem zdá často jako ‚nekonečný‘ díky své statičnosti. Například když mladá studentka sedí ve škole při nudné hodině matematiky a říká si: „To je ale nuda. Tahle hodina trvá snad celou věčnost…“

V absolutním slova smyslu znamená Věčnost nikdy nekončící, které není ohraničeno žádným časovým úsekem nebo intervalem, tedy mimo tento Čas. Slovo Věčnost je v každém lidském jazyce odvozeno často od slov znamenajících „věk“ nebo „čas„. V biblických textech se pro vyjádření věčného trvání něčeho používá slovní obrat ‚navěky věků‚, nebo též ‚navěky a navždy‚, přeložených z hebrejského le-olam va’éd a řeckého aionas ton aionon.

Rozdíl mezi zaslíbeními věčnosti od Boha a zaslíbeními od jiných bytostí

Jelikož Bůh Stvořitel je mimo Čas a jako jediný vidí dopředu vše, co se stane, jsou veškerá Boží zaslíbení věčnosti zcela platná a JISTÁ můžeme si být jisti, že se vyplní. Ostatní bytosti a entity naproti tomu NEVÍ, co bude, a často slibují věci budoucí ze zlomyslných důvodů, aby lidstvo oklamali.

Zde je jasně vidět rozdíl mezi moudrostí Boží a moudrostí lidskou.

V duchovním i politickém světě se často stává, že lidé uvěří pomíjitelné entitě, která jim slibuje budoucnost a „věčnost“, a poté s předchozí slíbenou budoucností argumentují jako s pozitivní vlastností a velkou hodnotou, kterou jim entita slibovala.

Boží moudrost se s lidskou moudrosti velmi rozchází na otázkách, kdo má skutečně moc a co je to Věčnost. Pomíjitelná entita nemůže v žádném případě slibovat budoucí věci a budoucí zaslíbení, respektive je může zaslíbit, ale nesplní je a není možné s jejími sliby argumentovat jako s důkazem správnosti její vlády.

Příklad z politického světa: Řekne se, že předchozí vládci měli lepší systém, protože nám zaručovali skvělou bezstarostnou budoucnost. Přitom to byli obyčejní lháři, kteří toto slibovali jen pár let před zhroucením unipolárního totalitního systému, protože se jednalo pouze o plané řeči bez hodnoty. Jak se říká, slibem nezarmoutíš.