Temná hmota, temná energie, antihmota, exotické formy hmoty

Temná hmota je populární vědecký název pro hmotu tvořící duchovní svět andělů a démonů, do kterého se snaží nahlédnout ve své pýše vědci např. v CERNu.

Satan a jeho démoni byli svrženi z Nebe na Zem, ale my je nevidíme, neboť Bůh rozdělil stvořené světy tak, že my je vnímáme jako „hmotný“ a „nehmotný“. „Nehmotný“ svět nazýváme nejčastěji duchovním světem, který je obýván duchovními bytostmi stejné podstaty, ale rozdílného vztahu s Bohem. Anděly Božími a démony ve vzpouře proti Bohu.

Svět Satana a padlých mocností, který leží ve stejném Čase jako svět náš, je často nazýván Peklo, které je v pohádkách pro děti popisováno jako obrovská sopka plná ohně, kde démoni (čerti) mučí hříšníky v kotlích. Peklo se nachází uvnitř našeho světa v prostředí Temné (též nebaryonové) hmoty, nazývané zkratkou PDM. To se shoduje s biblickým popisem, v němž je uvedeno, že Lucifer a démoni jsou s námi na Zemi, ale nevidíme je, že byli do Pekla dodatečně uvrženi.

Temná hmota je tedy pojem ze světa démonů, spadající do myšlenkových konstruktů Druhé vědy. Původní Věda měla za cíl vysvětlit všechno “materiálně”, tedy bez použití jakékoliv “nadpřirozené” síly a bytosti. Úkolem bylo poskytnout iluzi, že svět vznikl náhodou a samovolně “bez Boha”. Tak Věda naservírovala veřejnosti obrovské množství pojmů a přiřadila k nim populární vysvětlení.

Lidé vždy toužili být jako bohové a užívat elektronickou netělesnou komunikaci a vidět vše i na velké vzdálenosti. Toto je člověku kupodivu přirozené, protože kromě tělesné bytosti je člověk také lidskou duší, která stane v těle před Božím soudem. Jakmile se všichni lidé opět spojili a překonali bariéru různých jazyků, dosáhli bodu, kdy pro sebe stvořili možnost netělesné komunikace a tím také Mluvící Obraz pro Šelmu.