Láska z retailu

Představme si následující popis vztahu:

Těší se na něj, moc ho chce. Chce být pořád s ním. Těší se na to, co pro ní má hezkého. Často na něj myslí. Svůj volný čas nejraději tráví s ním.

Tento popis vztahu je dnes všemi vnímán, jako dokonale romantický popis ideální lásky například ženě k nějakému muži. Tyto touhy a pocity jsou oslavovány jako kýžené a nejlepší projevy lásky. Kupodivu, toto byl popis toho, jak marnotratná dívka touží po outletu se slevami zboží luxusních značek.

Toto totiž nebyl žádný popis lásky, je to prostě jen pocit trýznivého chtíče k poskytovateli, od kterého si člověk chce jen brát požitky. Tento popis chtíče a nároku na braní je popis Bezzákonnosti.

Skutečná Láska je něco úplně jiného. Skutečná Láska si přeje nepokoušet, nerozčilovat, být pro Pochazitele příjemným společníkem a jeho lásku, kterou nejprve miloval on, ničím neztrapnit, nezesměšnit a nepošpinit. Je to touha jeho lásku přijmout a odměnit chováním, ve kterém je zachování čistoty Lásky největším Zákonem.

Ve veškerých naukách Druhé Šelmy je tato parodie na lásku, které můžeme říkat “retailová láska”, naprosto adorována. Každá žena, která trýznivě touží si vše nárokovat a brát a miluje tento svůj postoj, je žena Bezzákoná. Ženy jsou plně vyučovány, aby se takto chovaly a muži se dokonce i sami vyučují, že by ženě měli sloužit k tomuto uspokojení.

Muži jsou například učeni čekat, až je nějaká žena bude bezmezně chtít milovat stejně jako miluje návštěvy obchodu s oblečky. Nebo si sami dělají svá vyučování, že aby obstáli před ženou, musí jí uspokojovat stejně jako by byli výprodej zboží luxusních značek. Další zase vidí nemožnost takto ženě sloužit, tak vymýšlí učení jak ženy oklamat, aby mylně očekávaly takové uspokojení a byly tak na chvíli oklamány.

Pro každého mladého muže toužícího po čisté a zákonné lásce je vztah s bezzákonnou ženou zcela znečišťující a ztrapňující. Bude pro ní stejně vždy jen retail, u kterého si vyzvedává nárokované služby. Taková žena nikdy nebude brát lásku zákonným způsobem, nebude se snažit lásku muže neznečistit a neztrapnit jen proto, aby muže nepokoušela, nerozčilovala a přijala jeho lásku v poslušnosti a bázni.

Prostě ho bude onoho “ženou vybraného oblíbeného muže” pořád jen shittestovat, tedy pokoušet. Nechce být jeho oporou a nejlepší společnicí v dobrém i zlém dni. Bude ho pořád obviňovat z nedostatečného poskytování služeb a plateb, bude chtít veškerý jeho volný čas jen pro sebe a své potěšení – prostě jako by to nebyl živý člověk, ale nějaký obchod existující přímo pro uspokojení potřeb zákazníka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *