Bible

Boží Slovo, které Bůh doporučil lidem ke studiu. Psali ji králové a prostí lidé, jejím skutečným autorem je ovšem Duch Svatý.

Samozřejmě to, že Bible je ‚stará kniha‘ napsána archaickým jazykem, nijak nesnižuje její pravdivost, ba naopak současné události, jež jsou naplněním biblických proroctví, ji potvrzují.

Jelikož Bible je Boží Slovo obsahující celou pravdu o našem světě, kdo jsme, proč tu jsme a kam směřujeme, musí být vládcem tohoto světa satanem před lidmi utajována všemi možnými způsoby. Až bude satan propuštěn ze svého žaláře, aby vykonal poslední a největší svod v dějinách lidstva, bude Bible oficiálně (zákony, ústavou, mezinárodními úmluvami či jen obecným veřejným míněním) zakázána. Křesťané, kteří se odmítnou zříct víry v Boha Stvořitele a v Ježíše Krista, bude čekat pronásledování, vězení či smrt, přesně jak praví dávné biblické proroctví.