Věda, Technologie, Lidská Věda není Poznání

Nemluvme o technologii, ale o té Vědě, která se zabývá prakticky nepoužitelnými věcmi, o Anateické hierokracii

Pozor! Tento článek nehovoří o praktické vědě, technologii a poznání fungování Božího Stvoření, ale o lidské snaze vysvětlit existenci světa bez Boha a Stvoření. Oficiální Věda, tedy Anateická hierokracie, má ve svých stanoviskách zakázáno šířit pravé Poznání o Bohu a Stvoření. Nesnaží se o poskytnout poznání Pravdy, ale snaží se o popírání Boha všemi prostředky. Snaží se o podání vysvětlení k různým jevům takovým způsobem, aby v nich Bůh ani jakýkoliv jeho vliv nebyl vůbec zmíněn. Pomocí množství slov se Věda snaží zamaskovat fakt, že nic neví o smyslu ani účelu popisovaných jevů.

Dobře to demonstruje fakt, že většina učebnic, encyklopedií a knih obsahuje tvrzení, že “Boha Stvořitele si vymysleli primitivní lidé, kteří ještě nic nechápali a byli proti nám, dnešním chytrým lidem, velice tupí. Takoví hlupáci ale my už nejsme a proto už víme, že pravdu má následující studie…” Hledejte sami v knihách. V Bibli je tato “Věda” označena jako “protikladné nauky, které se lživě nazývají poznání”.

Věda říká, že vše vzniklo beze smyslu z ničeho, zatímco Písmo hovoří o smyslu Stvoření i o Stvořiteli.

Opatruj, co ti bylo svěřeno, Timoteji, vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají „poznání“. 1. Timoteovi 6,20

Obrovská moc Mluvícího Obrazu také dokázala pomatením lidí vlastní pýchou jejich vlastní technologie obrátit zcela nesmyslnými a bezbožnými směry bez praktického využití. Lidé byli schopni Vědou uvést v činnost jen jednu převratnou věc – Mluvící Obraz Šelmy.

Poznání a jeho význam pro věčnost

Poznání, které nám bylo díky daru moudrosti dáno, je naopak důležité a prospěšné. Poznání vychází z Boha a vždy Boha potvrzuje. Také je psáno, že na Nové Zemi budou lidé sedminásobně poučeni o celém Božím Stvoření. Když ale člověk překročí hranice Poznání a začne vlastní pýchou hledat cesty k popírání Boha před ostatními, ten se stává šiřitelem Božím odpůrcem, konajícím dílo klamu.