Věštění

Okultní aktivita, při které démonická bytost našeptává svému lidskému spolupracovníku kletbu pro člověka, který chce ‚znát budoucnost‘. Nutno ale říct, že žádná bytost kromě Boha Stvořitele budoucnost nezná. Démonské ‚věštění budoucnosti‘ je tedy pouze kletba, při které démoni prohlašují, co by chtěli udělat a pak se to pokusí zařídit. Jelikož člověk, který věštění provozuje nebo na něj šel byť ‚čistě ze zvědavosti‘, vlastně předložil důkaz o tom, že CHCE, aby s ním démoni manipulovali, čímž démoni získávají před Bohem podle Božích zákonů legální právo takového člověka trýznit.

Lidský spolupracovník démona se nazývá věštec, vědma a podobně. Ke zvýšení efektů a jako ‚zaměřovací prvky‘ se používají nejrůznější kulisy a objekty typu siderické kyvadlo, křišťálová koule apod. (určitě to znáte z pohádek a filmů). Tyto předměty mají umožnit démonům lepší hmotný kontakt s člověkem.

Žádná bytost kromě Boha Stvořitele nezná budoucnost. Bez Božího povolení tedy není možné cokoliv ‚vědět o budoucnosti‘. Pouze sám Bůh Stvořitel dokáže lidem dát informace o budoucnosti, většinou ovšem spíše ve formě zjevení či podobenství prostřednictvím svých proroků.