Bdelugmatik

Bdelugmatik – význam pojmu

Bdelugmatik je člověk, který přijal duchovou netělesnou komunikaci pomocí elektroniky jako smyslový orgán a užívá jí pro řešení všech vztahů. Jelikož má netělesná elektronická duchová komunikace zcela jinou metriku než fyzická přirozená tělesná komunikace, nefungují v ní žádné člověku přirozené mechanismy vztahů. Díky tělem neomezenému předávání libovolných informací a obrazů obrovské množství věcí sezbytečnělo – stalo se zbytečnými. (například odloučení, řeč těla, důkaz míry oddanosti, důkaz hodnoty zájmu o láskuláska samotná)

Bdelugmatik je charakteristický tím, že si již neumí žádným způsobem představit, že by byl zbaven svého připojení k netělesné elektronické komunikaci. Neví totiž, jak by se řešily ty věci mezilidských vztahů, které v telesném světě mají obrovskou hodnotu a v netělesné komunikaci jsou bezcenné.

Vznik bdelugmatiků zkoumá artifologie, nauka o vlivu netělesné elektronické komunikace na lidskou psychiku.

Bdelugmatik je zároveň prakticky vždy členem payteriátu, je tedy v neomezené moci Systémové Šelmy a je jí kompletně vychováván. Proměna lidí v bdelugmatiky umožnuje vznik anomické vlády (anomiokracie), kdy výkonným orgánem moci nejsou lidé, ale systémy elektronické duchové komunikace (mluvící Obraz Systémové Šelmy).

Anomiokracie ovládá bdelugmatiky systémem stejným jako teické hierokracie, ale teická není. Jelikož jsou nauky kolektivních vin anomiokracie pouze anateické (nenáboženské) a sledování veškeré činnosti probíhá pouze a výhradně dílem lidských rukou, nazýváme tento princip vlády též anateická hierokracie. Anomiokracie je pak charakteristická svou bipolární ideologií, nezájmem o lásku lidí, nezájmem o děti, systémy ideologií kolektivních vin vedoucích k retrográdnímu hodnocení bohatství.

Pro bdelugmatika jsou poučky z doby před internetem irelevantní

Ve společnosti zcela přesycené mobilní komunikací se bdelugmatikem stává prakticky každý, čímž se toto poznání stává pro většinu lidí nepřijatelné. I malé děti jsou tendenčním tlakem nuceny se co nejdříve stát bdelugmatikem, závislým na tomto novém “smyslovém orgánu”. Poučování primárních bdelugmatiků předkládáním morálních pravidel užívaných před příchodem netělesné elektronické komunikace je nesmyslné.

Primární bdelugmatik žije v novém prostředí kde netělesná elektronická komunikace dominuje a tudíž musí přijmout nový systém hodnot nazývaný též Druhá Morálka.

Bdelugmatik sekundární je člověk, který zahájil svůj život a vztahy ještě v době před užíváním netělesné komunikace, ale v současnosti tento způsob již zcela přijal. Bdelugmatik primární je člověk, který se se světem bez netělesné komunikace již nesetkal, takže je s vysokou pravděpodobností vychováván též bdelugmatiky.

Bdelugmatik používá elektronickou komunikaci stejně jako dříve lidé používali modlu

Bdelugmatik vidí jako jedinou možnost jak uspět v životě v naprostém splynutí a úplném podřízení se požadavkům Systémové Šelmy. A to i tehdy, když vidí a cítí, že jde vysloveně proti němu. Psychologicky toto zcela odpovídá pohnutkám, vedoucím v minulých dobách k uctívání nějaké modly.

Bdelugmatik je pacifikován fikcí a přemírou informací a uchyluje se k tiché důvěře, že vládnoucí moc to s ním musí přeci myslet dobře. Ve skrytu duše počítá s tím, že ona jemu neznámá nová moc bude mít otcovský přístup, bude tedy Zákonná. Bdelugmatik nebude chtít nikdy uvěřit, že bezzákonná podstata moci mluvícího Obrazu Systémové Šelmy to s ním nemyslí nijak, ale jen je naprogramována aby nad člověkem vládla neomezenou mocí.

Společnost bdelugmatiků není schopná reálných vztahů, protože naprostá většina aspektů lidské lásky sezbytečněla. Elektronická netělesná komunikace otřesně ohavným způsobem pustoší veškeré základy, na kterých stojí láska. Společnost bdelugmatiků má nízkou porodnost založenou na svobodných (svévolných a samosnubných) matkách – a vzniká tím takzvaná želé populace, která je neschopná bránit své tělesné zájmy ve fyzickém světě, ale svádí marný boj ve světě elektronických sítí kde nemá žádnou moc. Želé populace ve které muži nemají své manželky a tím své rodiny nevykazuje žádnou snahu se zachránit, nemá žádnou vůli bojovat proti zániku. Vznik společnosti bdelugmatiků je terminační – ukončuje existenci VŠECH národů v jeho vlivu.

Duchovní život bdelugmatika

Bdelugmatik ukončuje veškeré možnosti komunikace s Duchem Svatým, odpadá tedy od Boha a od všeho, co se nazývalo bůh. Duchová komunikace mluvícího Obrazu Systémové Šelmy se postaví za všechny věci, které dříve byly duchovní. Veškeré duchovní otázky tedy bdelugmatik směřuje výhradně k elektronické modle – a ptá se AI jako by byla jeho bohem. Z pasti otřesné ohavnosti zpustošení dokáže bdelugmatika zachránit POUZE úplné poznání výše popsané Pravdy.

Tento článek je pilířem usvědčujícího Svědectví.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *