Duch Svatý, kdo je Duch Svatý, vysvětlení pojmu

Duch Svatý, kdo je Duch Svatý, vysvětlení pojmu

Tak, jak je psáno v Bibli, Ježíš posílá svým učedníkům Boží pomoc v osobě Ducha Svatého, který vysvětluje a potvrzuje biblickou zvěst v srdci každého člověka, který přijal lásku k Pravdě a chce být Kristovcem. Poprvé se tak stalo na svátek letnic, kdy apoštolové na Ježíšův příkaz v Jeruzalémě čekali, až jim sešle Ducha Svatého, Ducha pravdy.

Duch Svatý nemluví sám o sobě, ale mluví co slyší. Když je říkána Pravda, potvrzuje její pravdivost

Boží člověk je varován před Bezzákonností tím, že cítí nelibost Ducha Svatého k nečistým věcem a radost z Pravdy. Duch Svatý usvědčuje vše, co není z Boha a radostně souhlasí s tím, co je Bohu milé.

Duch Svatý tvoří protiklad k učením světa, k naukám démonů, a též v současnosti proti mocnému dílu klamu Obrazu.

Jak se projevuje Duch Svatý v lidech

Člověk nebude nikdy Duchem Svatým někam proti své vůli vláčen. Hlas Ducha Svatého může různými způsoby přebíjet, tlumit nebo vůbec neposlouchat.

Církevní Organizace často vyučují tak, že na Ducha Svatého raději úplně zapomínají

Existují celé rozsáhlé interpretace Bible, které Boží osobu, tedy Ducha Svatého, Přímluvce, vůbec neuvádějí!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *