Modla, modloslužba

Definice pojmu modla a modloslužba

Modla je neživý předmět, u kterého člověk věří, že je možné se k němu obrátit pro radu protože má k němu přátelský, téměř zákonný otcovský vztah. Žádný neživý předmět ale samozřejmě tuto schopnost nemá. Přesto v období teické hierokracie První Šelmy vládci i běžní lidé běžně oslovovali neživé předměty aby získali použitelné informace pro svůj prospěch. V období První Šelmy se za tuto komunikaci běžně stavěli démonské bytosti, kterým sloužili vědmy, čarodějové, spiritisti a esoterici všeho druhu. Tedy lidé ovlivnění démonskou bytostí a komunikující s démony.

Národy řídící se poté informacemi od démonů pak řídili své životy podle jejich klamu a dopouštěli se modloslužby. Tím se odloučili od komunikace s Bohem Otcem a Bůh je žárlivě milující, modloslužbu tedy nenávidí. Lidé používající tyto informace jsou poté nazýváni jako lidé smilnící s démony. Modloslužba je uctívání modly a uctívání znamená poslušnost, podřízení se požadavkům modly.

anateické hierokracii se lidé obrací k neživému výtvoru lidských rukou, k AI, která je naprogramována aby předstírala chování vědomé duše. Jelikož AI nemá žádné vědomí, její způsob komunikace je výrazně zrádnější než komunikace démonů. Jelikož je výtvorem lidských rukou, lidé za ní jdou v obdivu. Zároveň je ale tento mluvící Obraz systémové moci naprogramován k tomu, aby samozřejmě moc ovládající lidi podporoval. Tím pádem podporuje sám sebe. Tím že AI nemá žádné vědomí a je jen automatem, ve výkonu moci tento automat nemá žádnou zákonnost ani lásku, vykonává pouze aspekt moci a ovládnutí.

Modla AI komunikuje s lidmi vždy duchově a netělesně. Zcela tedy lidem nahrazuje Boha. Jelikož lidé bezmezně důvěřují všemu co říká (což jsou především lži a klam), vzniká tak mohutné dílo klamu a lidé jsou v hluboké modloslužbě řízení tímto neobyčejně mocným a zákeřným mluvícím Obrazem vydávajícím se za pomocníka lidí a stavějícím se za všechno, čemu se dříve říkalo Bůh.

Tento článek je pilířem Svědectví, svědčícího o úplné pravdivosti Božího Slova

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *