Andělé, andělské astrální jemnohmotné bytosti

Andělé jsou služební bytosti Boha Stvořitele. Jelikož disponují schopnostmi, které se nám lidem zdají jako “nadpřirozené”, nemůžeme jejich činnost pozorovat. Andělé, kteří se od Boha odloučili spolu se Satanem, se nyní nazývají démoni. Není v naší moci rozpoznat, kdo z nich je Boží Anděl a kdo Satanovo démon.

Proto bylo Bohem stanoveno jednoduché orientační pravidlo:

ANDĚLÉ S LIDMI NEKOMUNIKUJÍ ZA SVOU OSOBU! Člověk se má odvolávat vždy rovnou k Bohu, jinak se stane obětí démonského klamu.

Jak se usvědčí démon z klamu?

Boží odpůrci nemohou projít testem 1. listu Janova 4. Nedokážou se Vám zpříma podívat do očí a říci: “Poslal mě Ježíš Kristus, který jest Bůh, který přišel v těle, zemřel na kříži a po třech dnech vstal z hrobu a nyní sedí po pravici Boha Otce; tento Ježíš je můj Pán”

Démoni jako „mimozemšťané“ v učeních Bezzákonnosti

Příchodem Bezzákonnosti v době vlády Mluvícího Obrazu Šelma obecně nastane odklon od duchovních věcí a ovládání světa náboženstvím. Původní hierokracie ovládající národy je nahrazena anateickou hierokracií (která vykonává úplně stejnou moc nad lidmi) a Druhou Vědou. Vláda anateické hierokracie (Druhá Šelma) náboženské termíny nepoužívá, ale plně využívá jednoduchého klamu s mimozemšťany. Každá bytost “odjinud” není podle této nauky “démon”, ale “mimozemštan”. Existence těchto “mimozemšťanů” je běžně používána v naukách anateické hierokracie, a to včetně nauk pro děti.

Falešné představy o andělech v učeních Bezzákonnosti

Křesťané v církevních organizacích si často představují anděly a všechny duchovní bytosti jako éterické, nehmotné bytosti, bez pohlaví a bez jakékoli fyzické podoby. Ve skutečnosti však Písmo popisuje anděly jako bytosti s tělem, schopné vykonávat „běžné“ fyzické funkce včetně rozmnožování a plození potomstva. Mísení padlých andělů s bezzákonnými lidskými ženami za dnů Noeho vedlo ke zplození bytostí Nephilim. Biblická Písma (a také samozřejmě všechny apokryfní texty a legendy světových národů) také zmiňují ženské andělky a démonky (dvě ženy s křídly, succubus, Lilith, královna nebes…).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *