Nephilim

Odkud pochází Nephilim, co je to Nephilim

Rasa bytostí, stvořená padlými anděly, oplodněním pozemských žen. “Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny,  jichž se jim zachtělo.”

Padlí Andělé se připojili k Božímu Odpůrci a ovládli spřádání kořínků života, které dnes lidské fiktivní filmy nazývají populárně “genetická manipulace”. Díky tomu vznikly bytosti využívající nejrůznější části těl lidí a zvířat takovým způsobem, aby měli fyzickou moc nad lidmi. Vznikaly ale i jejich vzájemné konflikty, tito Nephilimové postupně zlikvidovali všechno, co se dalo pozřít.

Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu

Jednalo se o bytosti mající inteligenci, případně reflektující inteligenci démonské bytosti, ale díky absenci Božího ducha to byla stvoření více podobná zvířeti, než člověku, navíc však byla agresivní, nelítostná a destruktivní. (Jedním z dalších mnoha jmen Nephilim jsou například titáni). Bytosti Nephilim jsou zmiňovány ve starých literaturách celého světa.

V posledních časech lidé vytvořili mluvící Obraz Šelmy, který svým působením velmi připomíná působení Nephilim bytosti

AI mluvícího Obrazu Šelmy je rovněž intelekt pracující zcela bez Božího ducha. Kůli dokonalé Boží Spravedlnosti si ale tento nástroj tyranie lidé vytvořili sami a dobrovolně.

Bytosti Nephilim se také skrývají pod jmény: Siréna, Hydra, Kyklop, titán, Zombie