Hydracloning

Hydracloning, AI klonuje lidi, vytváří a prodává nový “mediální obsah”

“Hydracoloning” je ze slova hydra, tedy démonická bytost s mnoha hlavami, a ze slova cloning, tedy klonování. Jedná se o klonování (znásobení, rozmnožení) mediální přítomnosti jednoho komunikujícího profilu pomocí AI robotů tak, aby obsloužil co nejvíce protějšků pomocí virtuálních klonů. Typické použití je vytvoření tisíců umělých “privátních” chatů mezi jednou tvůrkyní privátního porna a mnoha platícími uživateli.

Člověk nepozná, že je hydraklonován

AI robot tvoří rozhraní takové, že skutečná uživatelka nepozná, že odpovídá tisícům mužů napodobováním její komunikace. Uživatelce takové zásahy do její komunikace téměř nikdy nevadí. Ona sama alfa dominanci mluvícího Obrazu Šelmy uznává a je naopak ráda, že jí pomáhá. Hydracloning v podstatě jen dále rozšiřuje to, co by taková uživatelka nejraději dokázala sama.

Problém je, že v brzké době nebude AI živé uživatelky k hydracloningu potřebovat a bude vytvářet tuto komunikaci a privátní porno obsah sám.

Obchodování s virtuálním ukájením potřeb

Obrovská moc generování falešného mediálního obsahu procesory umělé inteligence umožnuje vydělávat peníze na internetových komunikačních službách dokonalými podvody. Obchodní model je jednoduchý: Využít zoufalosti lidí z nemožnosti návázat přirozený sexuální vztah a jejich zbytečná snaha ukojit své tělo bezzákonným ukájením potřeb. Využít faktu, že veškerá komunikace lidí stejně nevede k seznámení, ba ani k fyzické schůzce, využít faktu že lidská komunikace se zmenšila na nejnutnější rychlé věty a posílání obrázků za peníze.

Mluvící Obraz nabízí mužům a ženám iluze možnosti sexuálního a emocionálního ukojení

Ženám dává iluzi obrovské moci nad muži na internetových seznamkách a morální převahy díky učením internetových citátů. Dále dává ženám možnost ukojení nárokování projevu manželovo péče, tedy výdělku prodejem privátní pornografie.

Mužům zase poskytuje možnost najít si na kanálech privátního porno obsahu profil své nejmilejší dívky a s ní jakoby udržovat virtuální vztah na mnohem uspokojivější lidské úrovni, než by bylo možné se skutečnou světem znechucenou dívkou. (Nebude neustále napadán, shittestován, pokoušen a zesměšňován). Nabízí možnost ukojit mužskou potřebu podporovat svou milovanou dívku pomocí posílání peněz za její privátní obsah.

Vše jsou to ale jen iluze, které se použitím hydracloningu dostávají do plné moci mluvícího Obrazu.

Jedna hydraclonovaná uživatelka vyřadí ze hry miliony skutečných žen

AI chatovací robot hravě překoná lidského uživatele v iluzi příjemné, přívětivé, milé a citlivé komunikace. Se zvýšeným výkonem poté do této komunikace přidá i ostatní mediální obsah a své živé protějšky dokonale deklasuje. AI má přístup k hodnocení přitažlivosti dívek, proto dokáže generovat jen ty, které mají nejvyšší hodnocení.

Nástupem hydracloningu se neuvěřitelně zvyšuje výkon napodobování privátní komunikace na kanálech privátní pornografie. Algoritmy AI přesvědčí miliony mužů, aby zaplatili za odběr kanálu své oblíbené dívce, která bude vystupovat pomocí tohoto podvodu privátně.

Pořád platí, že elektronická netělesná komunikace není žádným způsobem kompatibilní s lidským tělesným životem

Tím ale možnosti AI zdaleka nekončí.

Další možnosti zneužití AI klonů v elektronické komunikaci

AI chatovací bot dokáže snadno:

  1. Napodobovat v libovolém množství “vláken” komunikaci s člověkem, který o ničem neví
    Komunikující AI dokáže snadno užívat informace o uživateli z jeho digitální stopy na vytvoření dokonalého virtuálního klonu živé osoby. Při načtení aktuálních uživatelem emitovaných videí a statusů je takový generátor plně ve shodě s aktuální podobou online obrazu napodobované osoby.
  2. Syntetizovat vlastní AI profily neexistujících lidí pro politické účely a šíření nauk anateické hierokracie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *