Démoni, démon, astrální bytosti

Co je to démon, démoni, astrální bytosti

Příchodem Bezzákonnosti v době vlády Obrazu obecně nastane odklon od duchovních věcí a ovládání světa náboženstvím. Původní hierokracie ovládající národy je nahrazena anateickou hierokracií (která vykonává úplně stejnou moc nad lidmi) a Druhou Vědou. Vláda anateické hierokracie (Druhá Šelma) náboženské termíny nepoužívá, ale plně využívá jednoduchého klamu s mimozemšťany. Každá bytost “odjinud” není podle této nauky “démon”, ale “mimozemštan”. Existence těchto “mimozemšťanů” je běžně používána v naukách anateické hierokracie, a to včetně nauk pro děti.

Démon je označení pro Padlého anděla. Démon byl původně Boží anděl, který souhlasí se Satanovo žalobou vůči Člověku a vstoupil tak do vzpoury vůči Bohu. Démoni komunikují s člověkem pouze vyžádaným způsobem pomocí oken otevřených vyvoláváním démonů. Nebo pomocí prostředníků v posednutí (takový člověk je nazýván “médium”) nebo v sebeposednutí (nazývaného Meditace).

Žádný zloděj nemá na čele napsáno “já jsem zloděj”. I démoni se maskují. Od “nicoty”, přes zemřelé příbuzné, síly Přírody, energii Universa, astrální bytosti, mimozemské bytosti, hodné anděly, všemožné síly dávných bohů, mariánská zjevení a spoustu dalších.

Mnozí mají pocit, že je tento text jen náboženským fanatismem. Není. Je to plně ověřitelná pravda, kterou není možné popřít jinak, než zamlčováním faktů, lhaním, a hraným posměchem. Však channeling démonů sám sebe usvědčuje ze lži, když neustále více a více nabízí varianty Krista a modlitby Otče náš… … jen aby svou lež maskoval za Pravdu pomocí lsti. Pro lepší pochopení je dobré si přečíst Příběh všech Příběhů.

Démoni nabízí skrze channeling a magii lidem klam

Démoni pomáhají Satanovi svádět lidi k falešným učením, aby se ukázalo, který člověk miluje pravdu a který má raději vlastní iluze. Lidé v průměru milují démonické lži (tmu) mnohem více než světlo (Boha) a tak nejdou ke světlu, aby jejich skutky nevyšly najevo. Takový je soud nad tímto světem.

Oklamaní lidé ochotně slouží démonům, mnozí z nich to ani netuší

Kdo se démony nechá oklamat, podstoupí iniciaci (zasvěcení), stává se démonským služebníkem jako je třeba věštec, hypnotizér, léčitel, zaklínač a podobně. Začne provozovat okultizmus, magii nebo esoteriku ap. Takový služebník pak prožívá tělesnou a materiální odměnu za svou službu. Skutečným zlomyslným plánem démona je ale vždy jen utrpení, případně smrt člověka, a proto chystá na svého služebníka i jeho okolí nejrůznější zákeřné a zlé pasti.

Skrze Bohem dané zákony duchovního světa, může démon ničit lidi hlavně prostřednictvím svého oklamaného lidského služebníka, například:

 • Tím, že dotyčného žene k nenávisti a vyslovování kleteb (sem spadají i věštby, což jsou kletby), tedy manipulativních informací o budoucnosti, kterým lidé uvěří a démoni je mohou realizovat.
 • Ze služebníka udělají zasvěcovače, který bude vědomě zaklínat lidi a umožní tak dalším démonům je ovládat. Takový zasvěcovač je většinou obelhán a může si myslet, že je třeba léčitel nebo nadpřirozeně mocný nadčlověk. (Jak říká Bible: “svádí ostatní, sami svedeni”)
 • Tím, že dotyčného donutí spáchat zlý a krutý čin
 • Tím, že z dotyčného udělají vyučujícího démonickým naukám, praktického spolupracovníka s démony pomocí magie, vyvolavače a podobně. Potřebné jsou všechny aktivity, které démonům umožní skrze vědomou lidskou činnost oklamaného otevřít okno mezi démonským a lidským světem.

Démony usvědčuje i to, jak se staré magické obřady nazývají podle Vědy

Démoni se snaží, aby se mohli stát běžnou součástí života populace a daří se jim to, podívejte se, kolik lidí je dnes například potetováno aniž by tušilo, co to doopravdy pro ně znamená. Satan ovládá lidi tím způsobem, že pomocí nauk Vědy dostal do podvědomí lidí velké množství nových slov a nových pojmů. Ví moc dobře, že většina lidské populace těmto pojmům nerozumí a jen přikyvuje, že se v nich dobře orientuje.

Satan pak využívá Vědu k maskování své činnosti takto:

 • Nalže lidem, že se nacházíme v tak moderní Vědecké době, (že přeci nadpřirozeno už jsme dávno zavrhli) a tudíž žádný Satan neexistuje.
 • Použije své nově Vědecky vytvořené názvosloví a teorie k maskování své neustále stejné, po staletí se opakující činnosti.
 • Zavede Novou Vědu, která přinese klam a učení magie v jednom, ale už pod moderním vědeckém názvosloví.
 • Nyní si tedy Satanem a démony oklamaní lidé myslí, že démonické únosy a pokusy na ženách jsou aktivita “neznámého a tajemného UFO”, že vaření lektvarů se jmenuje “homeopatie”, že Bůh a démoni neexistují, zato věří že existuje “energie Universa a Vesmírní Lidé”. Prostě lež se vrství na lež a všechny Satanovy lži, byť si vzájemně odporují, leží na hromádce jako zboží na krámě a vzájemně se tolerují.

Démoni Vás podvodem nutí, aby jste jim zasvěcovali své životy

Ve dvacátém století měli lidé převládající pocit, že se jich nadpřirozeno již netýká. Že stačí sledovat výsledky supermoderní Vědy, a člověk zůstane tak v bezpečí “racionality” až do vypnutí těla při smrti.

Tento pocit bezpečí zneužívají satanovi démoni. Pomocí nejrůznějších pastí se snaží donutit každého jednotlivce, aby se nějakým způsobem zasvětil démonům. Aby provedl iniciaci, zasvěcení démonům.

Satan útočí samozřejmě nejlepšími cestami, a to například skrze “Vědecké nauky”. Podbízivě sám sebe vydává za “vědecké pravdy” a hlavně pomocí tisíců dalších alternativních metod spolupráce s neznámými energiemi nutí lidi, aby vyznali činem a provedením zasvěcení svou podřízenost démonu.

Mechanizmus démonického svodu je vždy prostý a stejný:

 • Přesvědčit člověka, že právě nyní se dozvěděl něco velice chytrého. (Útok na lidskou pýchu na sebe samého.)
 • Nabídnout výhody, lepší práci, lepší sex, ovládání lidí, sílu a podobně. (Například naukou “zákonu přitažlivosti”)
 • Donutit člověka provést zasvěcovací rituál
 • Naučit člověka, jak poslušně poslouchat démonovy příkazy (okultní, esoterické metody, věštěním, různými “obřady” a pomůckami)
 • Ovládat člověka a ničit ostatní lidi prostřednictvím ovládaného
 • Člověk je před nebezpečím chráněn možností zvolit si Boží přítomnost pomocí víry v Božího Syna Ježíše Krista. Tato možnost je snadná pro každého, kdo přijal lásku k Pravdě a prakticky nemožná pro ostatní. Poté může požádat o moudrost a dostane dle věrného slibu Stvořitele Boha dar Ducha Svatého, který jej pomocí Pravdy bude ochraňovat před démonickými svody.

“Moderní” název pro démony zní: MIMOZEMSKÉ CIVILIZACE

Populárním a efektivním zdrojem učení démonů je channeling. Mezi zdaleka nejuspěšnější démonické nauky patří kosmické Vědy o náhodné evoluci z ničeho a beze smyslu, spojené s matematicky uměle vyvozenou “nutností” existence mimozemských civilizací.

Mnozí nauku o “nutnosti a téměř úplné jistotě existence mimozemšťanů” přijali a natolik se jim líbí, že se jí už nebudou nikdy chtít vzdát. Je to totiž démonský klam samosvorný: lidé sami sebe přesvědčují, že díky své vlastní chytrosti přišli na to, že to přeci musí být pravda.

Falešná nauka o mimozemšťanech vytváří klamnou “třetí stranu”

Tyto nauky o “mimozemšťanech” Satanovo démonům velmi pomáhají v maskování, protože odvádí pozornost od Boha, Satana a jeho démonů, k úplně dalšímu třetímu subjektu, k “potencionálně nestranným mimozemšťanům”.

Celý klam o tom, že musí existovat “mimozemské bytosti” nemá žádné skutečné důkazy, a to ani ve Vědě. Nutnost existence “mimozemšťanů” je vyvozena jen z hypotetických předpokladů, vždy založených jen na přáních.

Učení démonů jsou záměrně lživá, i když obsahují velké množství použitelných a ověřitelných faktů (oblíbená Satanovo směs 95% pravdy s 5% lží)!  Tato fakta jsou určena k odvedení pozornosti od podstatné pravdy! Jelikož všechna pocházejí ze stejného zdroje, mají “hodnotu” asi jako propagandistické filmy, nebo křivé svědectví. Všechny bytosti, jevy a nebezpečí jsou popsány v Bibli, kde je také možné jejich jasné záměry studovat. Pokud Vás pravda zajímá, hledejte!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *