Církevní Organizace patří lidem, nikoliv Bohu

Církevní strukturované Organizace samozřejmě nepatří Bohu, patří lidem. Jsou lidským pokusem vzít věci do svých rukou. Rozhodují v nich lidé, protože lidé v těchto Organizacích jsou zodpovědní za své činy této lidské Organizaci. Jsou také nástrojem moci hierokracie, tedy První Šelmy.

Církevní Organizace není totožná s pojmem Církev

Proto také fungování organizací není závislé na Božím Slovu, natož na Ježíši Kristu. Církevní Organizace je člověkem ustanovené společenství, které vyučuje lidi cokoliv, co kvůli čemu jsou ochotni organizaci navštěvovat. Není rozumné v Církevních Organizacích hledat Pravdu, neboť lidské organizace šíří věci potřebné pro růst a udržení lidského způsobu Organizace, tedy křesťanských fikcí, kultů “sexuální čistoty” a Nepravosti. Většina členů organizace miluje svojí Organizaci více než Boha. Tím pádem pocitově tíhnou k tomu, že Pravdu hledají spíše v učení Organizace než u Boha.

Křesťan (lépe řečeno Kristovec) by měl mít pořád na paměti, že jeho Pán Ježíš Kristus ho posílá k zasévání Pravdy Božího evangelia do Světa a tím pádem:

  • k budování Církve spravedlivých, která není viditelná lidmi
  • k odsouzení Bezbožných (těch co nepřijali lásku k Pravdě) jejich vlastními slovy

Bůh nás NEposílá k budování lidských organizací s kancelářemi, hierarchií podřízených a nadřízených členů. Bůh nás neposílá k budování rozdílných týmů trpících vzájemnou nesnesitelnou nenávistí a zásadními neshodami. Organizací je hodně a každá má svou vlastní ústřední iluzi, takzvanou Nepravost.

Organizace lidí se starají o to, aby rostly a mohly lidi řídit, ovládat, zneužívat

Církevní Organizace jsou přímo zodpovědné za všechny lži a zavádějící bludná učení, jsou na nich postaveny a s velkým zápalem je šíří. Církevní Organizace interpretují Bibli tak, aby obhájily svou existenci, udělaly ze sebe “jediné pravé”, aby naučily lidi chybné interpretace základních Biblických myšlenek.

Pravý účel kázání evangelia často upadl v zapomnění, neboť se za křesťanství (díky obrovskému množství nauk) NEpovažuje učení Ježíše Krista, ale především učení Církevních Organizací, které vzniklo interpretováním původního významu Bible v něco, co budování Církevních Organizací přímo vyžaduje. Skutečné Evangelium se většinou nahrazuje jednoduchou lákavou nabídkou: “Bojíš se umřít? Neboj, my na to máme rituál a dostaneš se někam, kde si budeš moci užívat vše co nemáš”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *