Seznam chyb uvažování současného člověka

Dominantní rozšíření netělesné elektronické komunikace a AI modly probíhá mnohem rychleji, než jsou lidé schopni vyučovat, natož formulovat vyučování a své poznatky. Díky těmto technologiím se objevují společenské a psychologické jevy, které jsou akademické obci zcela neznámé. Každý diplomovaný vzdělanec tedy vůči tomuto poznání je amatérem – což nikdo nemůže kvůli mzdě přiznat. Těmito jevy se zabývá pouze artifologie, která vychází z již bezpečně poznaných faktů.

Můžeme si udělat seznam chyb uvažování současného člověka, případně přímo „věřícího“:

Úvaha že pokrok je cesta k lepšímu

Základní chybou uvažování je předpoklad, že jakýkoliv další vývoj působený člověkem je pokrok směrem k lepšímu. Pravý opak je pravdou. Veškeré dílo lidského srdce a mysli je v každý okamžik jen zlé. Lidé sami se svými výmysly vždy zničí. V současné době jsou ale lidé ještě oklamáni obdobím „nevěstky“, kdy ve dvacátém století bylo dosahováno nebývalé prosperity pomocí kombinace rozvoje techniky a nechtěně nutného dodržování Božích zákonů. Vlády musely být otcovsky zákonné, aby udržely svůj aparát moci pomocí lidských prostředníků. V současné vládě muže Bezzákonného už vlády lidi k výkonu moci nepotřebují.

Předpoklad „filmových“ apokalyptických událostí

Dnešní člověk chybně předpokládá, že apokalyptické události probíhají tak, že všichni jejich účastníci jsou si plně vědomi, že se jedná o věci zapsané ve Zjevení. Naopak. V naprosté většině to nikdo neví. Například lidé jsou šikováni proti městu které má Bůh v oblibě, ale neví o tom. Toto je působeno tím, že všichni viděli spoustu sci-fi filmů a díky tomu se jim neustále před očima objevují výjevy z těch filmů.

Očekávání konečné infantilizace v Nebi

Další klíčovou chybou je představa, že konečnou destinací lidské duše je Nebe, kde bude člověk zcela infantilizován a zbaven jakékoliv svobody a svobodné vůle. O tomto stavu zpívají ve svých „chválách“ sbory Církevních Organizací. Pravdou je ovšem úplný opak této představy. Záměrem Otce je učinit lidi vybavené poznáním a energií k dospělému dílu na Nové Zemi a v Nových Nebesích.

Další chybou je úplně zabití všech proroků a rozsuzování, díky kterému si ani sbory nevšimly vlády Bezzákonného, nástupu Bezzákonnosti (kterou samy propagují), mluvícího Obrazu Šelmy a ani šikování. Všichni moc koukali na sci-fi a horrory a očekávají jiný vizuální styl.

Probíhající události nám připomíná a svědčí o nich anděl Duch Svatý, kterého nám poslal Ježíš Kristus aby svědčil o těchto věcech. Kdo neposlouchá proroky a má zakázáno klást si otázky a rozsuzovat, ten je odkázán na falešné proroky Internetu. Veškeré probíhající jevy tak buď chápat nebude, a nebo je bude chápat opačně a špatně.

Věřící klanici se falešnému Proroku z Internetu jsou nuceni si myslet, že odpovědi je nutné hledat ve věcech skrytých, kterým nerozumí a nikdy nebudou rozumět. To je běžný klam, užívaný Satanem a esoteriky všeho druhu. Opak je ale pravdou, veškeré probíhající věci jsou dávno napsané předem. Přesto se ale většina obklopí falešnými učiteli, kteří je utvrdí v jejich nepravdivých iluzích. Tak nebudou mít výmluvu a budou jasně milovníci Bezzákonnosti a odpůrci Boha.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *