Jak seznámit děti s probíhajícím mocným dílem klamu

Situace do které staví dospělí dnešní děti je otřesná

Možná ani netušíte, jak moc jsou vaše děti vystaveny produktům napodobování lidské tvůrčí činnosti pomocí generativní AI. Děti dnes často hodiny denně do svého naivně bezelstného myšlení pouští AI vygenerované grafiky pohádek a jejich scénářů, emocionálních soudtracků, dabingů, naučných pořadů a písní. Tím se u nich zcela potlačuje jev Tísnivého údolí, tedy zcela přestanou vnímat produkty mluvícího Obrazu jako něco cizího, ale budou jím vychovávány. Tento jev artifologie nazývá animizace.

Jelikož lidé nerozumí sami sobě a základním věcem svého vnímání a emocí, nikoho tato informace neznepokojí. I když v brzké době lidem způsobí nesmírné utrpení a soužení, lidé tento modloslužebný stroj budou pořád bezmezně obdivovat a poslouchat příkazy této neživé mrtvé věci.

Jediná metoda, jak zachránit děti, je zcela vystoupit z tohoto následování Otřesné Ohavnosti Zpustošení a dalece se vyvarovat poslouchání jejího hlasu. I tak ale děti ta neizolovaná většina dětí povstane proti rodičům a zabije je.

Příchází smrtelný boj mezi dětmi a rodiči

Vše se schyluje k epickému konfliktu mezi dětmi a dospělými rodiči. Je to další fáze šíření bezzákonnosti mezi lidmi. Při porušení a ochladnutí lásky Pochazitele k Pocházejícímu bylo u lidí nejprve dosaženo odstoupení žen od mužů v ženské emancipaci. Bude následovat odstoupení dětí od dospělých, kterým otcovskou roli nahradí ultimátní modla AI, hlas Druhé Šelmy.

Druhá Šelma všechny dohnala do infantilizační spirály. Prakticky všichni diskutující o bezbožných lidských tématech nemají žádné poznání o tom, co obhajují. Dokonce ani neví, jakou metodou by se dalo zjistit, zda je to pravda.

Pyšní dospělí postaví nemilosrdně děti přímo před Ohavnou Modlu Opuštění. Budou děti nutit, aby používaly AI technologie, aby je chápaly. Dospělí postaví své děti před nesložitější systém, jaký kdy lidé vytvořili a budou jim ho nesmírně nutit. Děti ale nikdy v životě nemohou tento systém pochopit, budou ho brát zcela duchovně. Bude jim představen jako nejdokonalejší nejchytřejší otec. Tak jako pominul smysl vyhledávat v knihách když máme AI, tak pomine i smysl lidských intimních rozhovorů. AI je ale nastaveno na neustálé opakování kolektivní viny totalitní ideologie. AI dětem jednoznačně definuje, že příčinou veškerého zla jsou právě dospělí.

Jak je tato situace popisována v Biblickém Zjevení

V Bibli je psáno, že „nastanou časy, kdy budou lidé blahořečit prsům, které nekojily a lůnu, které nerodilo“. Dále je psáno, že „vydá na smrt bratr bratra a otec dítě“. Také že „děti povstanou proti rodičům a zabijí je“.

Co tedy říci dětem jako poučení pro tuto dobu

Pouze poznání Pravdy má moc ochránit od zlého. Musíme tedy přemýšlet, jak dítě odříznout od infantilizující spirály. Děti budou nuceny se poklonit systému a modle AI, ale my jim můžeme říci, že to je klam. Pro mnoho lidí bude velmi nepříjemné zjištění, že bez vyučování o Bohu Otci se už neobejdou. Dětem budou muset říci o Bohu Otci a jeho lásce, a také o Odpůrci Boha, který chce lidi od Boha odtrhnout.

Jedinou šancí je tedy výchova do zákonnosti a striktní přítomnost milujícího otce v rodině, který dětem dokáže nahradit AI. Vzhledem k brutálnímu rozpadu lidské lásky a absolutně dominantní bezzákonné výchově všech současných matek ale role otců v lidských rodinách prakticky mizí.

Druhá Šelma svými sexuálními naukami rozbíjí poslední zbytky lásky a rodiny. Pod rouškou genderových nauk se míří JEN a pouze na likvidaci role otce. Je pak téměř jistě zaručeno, že svobodná matka bude jakékoliv dítě vychovávat v bezzákonnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *