Mimozemšťané, UFO

Dokonalý satanův klam, vydávání se za ‚jinou civilizaci‘

Pojem ‚mimozemšťané‘ označuje bytosti, které nepochází ze Země. V praxi má tedy mnoho lidí pod tímto pojmem na mysli démony používající těla dračího semene nephilim. Lidé od počátku své existence věděli, že existuje mnoho bytostí, které nejsou v našem světě – tedy poslové Boha andělé, a padlí andělé následující Božího odpůrce, nazývaní démoni. Aby se mohl Boží odpůrce satan prohlásit za boha všech lidí, potřebuje, aby lidé zapoměli tyto skutečnosti.

Sebeklam lidstva je každý den vnucován lidem na naučných kanálech TV

Démoni působili po staletí na lidskou pýchu skrze učení vědy takovým způsobem, že lidé nejprve zavrhli Boha Stvořitele a Stvoření a začli vyučovat bezbožné vysvětlení původu světa (tzv. evoluci). Poté lidé pod vedením působení Bezbožnosti vymysleli, že jiné bytosti museli vzniknout i jinde ve Vesmíru, také bez Boha. Lidé ke všem svým fantaziím nalézají odůvodnění pomocí vědy.

V této fázi začali démoni opět k lidem přicházet, ale tentokrát si říkají Mimozemšťané. Hodně lidí si všímá, že tyto Mimozemšťané jsou ti stejní dávní bohové a tedy démoni, ale jelikož by tím museli uznat pravdivost Bible a existenci Boha, tak všichni společně dělají, že si toho nevšímají.

Démoni se pořád usvědčují tím, co dělají. V současnosti se lidé vedení bezbožostí a řízení démony sami sebe uvádí do nebezpečné situace zranitelnosti. Podrobným zkoumáním vesmíru lidé pomalu opouští vědu a nastupuje druhá věda, kterou už nelze rozlišit od magie a operuje s pojmy ze světa démonů (temná hmota, temná energie, kvantová mechanika).

Jinými slovy o Mimozemšťanech

Andělé ve vzpouře proti Bohu velmi brzy vymysleli, že mohou vytvořit snadný klam pomocí tzv. ‚vědy‘ a přijít k lidem zcela nepoznáni. Označí se za MIMOZEMŠTANY, bytosti co nejsou ze Země. Veškeré jejich zájmy je ale neustále usvědčují ze lži.

Hlavní součástí klamu a finálního podvodu na lidské pokolení je vytvoření lidského SEBEPŘESVĚDČENÍ, že v “tak obrovském Vesmíru” MUSÍ existovat “mimozemšťané”, kteří se samovolně vyvinuli takzvanou evolucí. Tím vysvětlují, že stvoření nebyl zapotřebí Bůh Stvořitel. Padlí andělé, tedy démoni, tak můžou nerušeně působit jako “někdo třetí”, někdo vyspělejší a znalejší. Snadno se také profilují jako “tvůrci lidí”.

Ironií je, že sami démoni nás pak vyučují, co si o nich máme myslet a čemu máme věřit. Hlavní velitel těchto ‚mimozemšťanů‘ satan se poté, ve správný čas, prohlásí za boha, našeho stvořitele a otce. Argumenty jsou a budou ‚vědecky logické‘, nicméně falešné a NEPRAVDIVÉ (jedná se o skutečnou nepravost). To ale většinu lidí nebude zajímat, neboť už budou tuto iluzi milovat.

Víra v mimozemšťany je populární, protože popírá Boha

Lidé se SEBEPŘESVĚDČÍ smyšlenými, ale zaručeně logickými argumenty. Lidé nejsou schopni tento klam prohlédnout, neboť většina lidí nenávidí Boha a víra v ‚mimozemské bohy‘ je základem jejich odporu proti Bohu. Satan moc dobře ví, že člověk udržovaný v sebeklamu všemožnými ‚divy a zázraky‘ působícími na jeho pýchu na vlastní dokonalost, jedinečnost a chytrost se už nedokáže z tohoto osvobodit.

Lidé neustále poznávají v mimozemštanech své “dávné bohy”, což je správně

Veškerá věda, učení a filozofie je směřována tak, aby se lidé sebepřesvědčili o nutnosti existence ‚mimozemšťanů‘ a poté v dalším logickém kroku přivítali jejich učení skrze channeling. Poté udělají lidé z vládce démonů (tedy z vládce jejich ‚mimozemšťanů‘) skutečného otce lidstva a zakladatele života.

Tím se satan postaví za všechno, co se uctívalo a čemu se říká bůh. Vydá sám sebe za boha – a to je ta největší ohavnost bezbožnosti.

Existují o tom stovky televizních pořadů a knih, všechny tyto ale vedou ke špatnému závěru přesně podle toho, jak si přeje působení bezbožnosti (např. série Ancient aliens nebo film Indiana Jones a tajemství křišťálové lebky). Skutečnou pravdu jste si mohli přečíst v tomto textu.