Emancipace ženská

Emancipace znamená zrušení zákona Lásky

Ženská Emancipace učí, že žena nemusí brát ohled zda je mužem milována, ale stačí že nějakého muže trýznivě chce a muž se tomu přizpůsobí.

Ženská emancipace proto vede k likvidaci a zesměšnění zákona Lásky mezi lidmi.

Emancipace žen je synonymem pro uzákonění Bezzákonného chování žen. Je psáno: „a v těch časech ochladne láska mnohých, protože se rozšíří myšlenka ženské emancipace“.

Toto je samozřejmě spojeno s absolutní většinou dětí, které se narodily svobodným matkám a nebo samosnubkám. Jsou to děti, které se narodily mimo Lásku.

Pro malé děti je matka Pochazitel. Tyto matky se snaží děti infantilizovat a udržet je v roli Pocházejících. Jakmile děti dospějí, jsou si s matkou rovni a nastává konflikt.

Myšlenka ženské emancipace vychází z bezzákonnosti vůči Bohu

Bezzákonní lidé nesnáší pocit milování v bázni před pošpiněním lásky Pochazitele (Originatora). Ten závazek vůči Pocházejícímu (Originatorovi) považují za ponižující. Je to proto, že takoví lidé by sami chtěli být „jako bohové“, aby žádné závazky k Pochaziteli nemuseli mít. Proto milují evoluční teorii bez Boha.

Emancipace žen vychází z pokaženého lidského díla, které se snažilo přinést jakousi domnělou „spravedlnost“ a zrušit roli muže a ženy jako Pochazitele a Pocházejícího, a z toho plynoucího zákonu Lásky, že Pochazitel muž musí nejprve milovat ženu a žena musí svého muže milovat v bázni aby Lásku nezesměšnila a nešpinila. Přirozeně bezzákonní lidé zákony Lásky nesnáší a proto se je snažili aplikovat i do vztahu mezi mužem a ženou.