První Šelma

První Šelma je systém lidských vlád, kdy řídící ideologií je hierokracie, náboženská vláda kněží

První Šelma vykonává svou moc prostřednictvím lidí (označovaných také jako Nevěstka), proto potřebuje funkční lidské pracovníky, funkční rodinné vztahy, otce a jejich manželky. Musí se tedy v základním učení držet Božího Zákona, aby vykonavatelé této moci mohli žít spokojený život.
Nutnost spokojených lidských vykonavatelů moci První Šelmy vedla až k pozoruhodným projevům, kdy například vyznavači jednoduchých pozérských satanistických kultů velmi uctívali rodinu a její hodnoty včetně otcovské lásky.

Aby mohlo nastat úplné odstoupení od Božího Zákona, tedy aby byla přijata Bezzákonnost, musela být výkonná moc vzdálena od spirituálního náboženství a převedena na netělesný subjekt neživého stroje: Mluvícího Obrazu Šelmy.

Druhá Šelma je systém lidských vlád, kdy řídící ideologií je anateická hierokracie vykonávaná neživým Obrazem

Druhá Šelma donutila lidi, aby udělaly Obraz té Šelmy, netělesný výtvor, internet a jeho sociální sítě, který zaujal roli falešného přímluvce lidí a jejich duchového hlasu. Obraz poskytuje Druhé Šelmě neomezenou moc nad lidmi. Jelikož Obraz je stroj, nemá lidské potřeby a požadavky na spokojený rodinný život – neohrožuje ho život bez Božího Zákona. Tím byla odstraněna ta překážka, bránící vládě Bezzákonnosti nad lidmi. Lidé jsou mocí Obrazu donuceni všemi jeho klamy (vektorizací informačního pole) přijmou Bezzákonnost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *