Mechanizmus průniku bezuzdné Bezzákonnosti do subkultury mladých

Artifologický rozbor odstoupení dětí od rodičů

Všichni víme, že musí nastat podle působení bezzákonnosti přerušení zákonné lásky a vztahů. Musí nastat odstoupení lidí od Boha, žen od manželů, ale též dětí od rodičů. Z Bible víme, že v posledních časech povstanou děti proti rodičům a zabijí je. Prakticky každý se zarazí nad tím, že děti nemohou povstat proti rodičům, protože rodiče potřebují. Kde by se vzala mezi mladými lidmi taková síla, která by je dokázala poštvat proti rodičům?Mezi mladé lidi musí přijít hlas, který obviní všechny dospělé z veškerého utrpení. Tento hlas musí být mohutný, ale zároveň nesmí být závislý a kontrolovaný dospělými.

Musí tedy nastat nasycení subkultury mladých lidí bezuzdnou Bezzákonností, vedoucí k odstoupení k od rodičů. Zde je vysvětlení, jak k tomu dojde:

Základní milníky nutné ke vzniku subkultury, vedoucí děti k odstoupení od rodičů

Od příchodu elektroniky a reprodukovaného umění se světonázor mladé populace velmi centruje na vyjádření emocí pomocí hudební subkultury. Této hudební subkultuře se pak zcela podřizují další druhy tvorby.

Proto velké názorové vlny mládeže definujeme vždy jen hudební subkulturou, jejím emocionálním laděním a textovým obsahem písní.

Zažíváme období, kdy jsou možnosti hudebního vyjadřování prakticky vyčerpány a hudební subkultura čeká na nové podněty. Současně s příchodem vlády Bezzákonného a zmizením muže, manžela a otce z role prostředníka výkonu systémové moci jsou mladí lidé postaveni do nových, pro lidi ještě neznámých ideologií. Ideologie kolektivní viny lidí za životní projevy, ideologie zrušení rodiny a ideologie nutné depopulace světa jsou zcela jasně zaměřeny proti dětem.

Mladí lidé tedy novou subkulturu popisující vládu Bezzákonného a její ohyzdné myšlenky potřebují – potřebují popsat svou roli v bezzákonné společnosti.

Zprovoznění ohavné Modly Zpustošení, (Obrazu systémové Šelmy), tedy generativní AI, dává lidem možnost generovat nejen falešné obrazy k oklamání každého, ale rovněž i zcela napodobit jakýkoliv hlas, zpěv, hudební kompozici lidí pomocí stroje.

Tak jako to co vidí oči je zapisováno do mozku „jako by to byla pravda“, tak falešné lidské hlasy a zpěv předává do mozku neexistující emoce.

Jelikož hudební tvorba pomocí stroje AI není závislá na:

  • spolupráci s týmem dospělých producentů a techniků
  • na empatii a společenské postavení simulovaného „hudebníka“
  • na morálních zásadách, které by v rámci produkování hudby musel živý hudebník dodržovat

může tato tvorba bezuzdně obsahovat COKOLIV, co mladí lidé zrovna POTŘEBUJÍ SLYŠET.

AI simulovaní neexistující „umělci“ tedy nejsou ematičtí, pracovití a schopní organizátoři a relativně úspěšní lidé, ale prostě neexistují – je to jen produkt stroje. Přesto zasáhnou emoce mladých lidí ZCELA STEJNĚ, jako by byli skuteční. Posluchači budou emocionálně přesvědčeni, že ten hlas patří někomu společensky úspěšnému.

Další vývoj

Ideologie vlády Bezzákonného nemá mladým lidem co říci, protože je nepotřebuje a nepočítá s nimi. Vzniká tím neuvěřitelně silný tlak na vznik nové subkultury, ve které by mladí mohli definovat svou roli. Ta ale od vlády „dospělých“ nemůže oficiálně přijít, ani nemůže vzniknout s pomocí dospělých. Už jen proto, že příchodem vlády Bezzákonného například zmizely všechny pilíře školství směřujícího k zákonnosti.

Nyní ale mladí lidé už dospělé k tvorbě subkultury nepotřebují, na pomoc jim přichází Obraz Šelmy, který už umí mluvit. A tím pádem i zpívat. Nastupují AI simulace lidí, akustické hydraklony.

Mladí lidé si tedy virtuálně stvoří vlastní subkulturu, v níž budou zcela bezuzdně hledat svůj smysl a přemítat nad tím, jakou mají asi úlohu ve světě. Logickým výsledkem tohoto přemýšlení bude jasný nápad, že dospělí jsou původci veškerého zla a že je zapotřebí je zlikvidovat.

Operátoři zadávající AI příkazy k tvorbě vitrtuálního emocionálního obsahu ale žijí v hluboce bezzákonné společnosti, která zákonnou lásku nevyučuje a zavrhuje. Operátor tedy nejen že by v zákonném životě nemohl se svými názory uspět, ale přímo dokonce hledá smysl v bezzákonném uvažování. Syntetizuje tedy nové obludné, rouhavé a hříšné nauky. Ty pak prezentuje tak, že zní jako by je předváděl úspěšný, spořádaný, nadaný a empatický člověk. To je nekonečná zrada a past na lidskou mysl.

Samozřejmě že u této tvorby dojde k artifocyklickému jevu. Každý Operátor generativní AI totiž bude její výtvor vydávat za svůj projev. Ani nebude vědět, že dříve se nahrávalo jinak. Bude jen používat „nové možnosti“. Vytvoří si hydraklon svého hlasu a stroj mu bude propůjčovat zcela reálně vnímané emoce. Tyto výtvory, vydávané za lidské, pak AI generativní algoritmy znovu nasají a použijí jako originální zdroj dat. Vytvoří tak druhou generaci klamu. Toto zacyklení bude jen stupňovat rozjitřené, bezuzdné rouhavé znění tohoto obsahu.Mladí posluchači, lačnící celé věky po extrémech, budou nadšeně tento ultimátní extrém konzumovat. Veškeré toto dílo bude plně v moci klamu a moci působení Satanovo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *