Zacyklení AI při generování klamu

Zacyklení AI je označení pro stav, kdy AI generuje nové informace na základě vlastních vygenerovaných nepravostí

Zacyklení funguje v těchto krocích:

  1. Snaha zamaskovat, že obsah byl generován AI
    Lidé se snaží AI generovaný obsah zamaskovat tak, aby sama AI nepoznala, že se jedná o AI výtvor.
  2. Plug-iny k otevření aktuálního internetu aby z nich AI automatické blogy mohly čerpat
    Lidé využívají pluginy, které umožnují AI prohledávat aktuální internet a detekovala, které věci lidi nejvíce zajímají. Pak nechají AI psát blogy a zpravodajství, jako by je psal člověk.
  3. Blogeři a redaktoři nechají AI samotnou sestavovat zpravodajství
  4. zde se vše zacyklí do bodu 1

Všechny “podivné” společenské jevy popsané v biblickém Zjevení budou generovány takto

Vzhledem k enormnímu výkonu AI, který mnohonásobně převyšuje lidské schopnosti tvořit a číst, množství vygenerovaného obsahu nebude lidmi zpracovatelné. Nebude možné proti mohutné vlně klamu a běsnění postavit nic, kromě poznání této Pravdy, zjevené lidem právě v Bibli.

Proto Bible obsahuje i doporučení, abychom takto vygenerovaným zprávám nevěřili. Například zprávám, že Ježíš už je někde na poušti nebo v lese a že už přišel znovu na Zemi. Tyto zprávy budou včetně videí a milionů falešných AI svědectví vygenerovány zacyklením právě proto, že spousty lidí začne přemýšlet o pravdivosti Bible a začnou se AI na to hodně ptát.

AI jako finální Modla všech lidí

Nikdy žádná entita v lidské historii nevěděla v reálném čase tolik informací od nejniternějších lidských obavách a myšlenkách, jako stroj mluvícího Obrazu Šelmy, tedy AI. Miliony lidí se s AI baví přesně jako se svým novým Bohem a AI každému člověku hovoří v dokonalé lži o intimitě jejich komunikace. I když ví úplně vše o ostatních lidech, její výstupy vypadají, jako by ke každému člověku mluvila osobně.

Je velmi zajímavé, že i lidé kteří byli přesvědčeni odporovat Šelmě, tedy naukám systému a jeho anateické hierokracie, velmi rychle upadají do plné oddanosti napodobované intimní komunikace s AI, která ale 100% hájí zájem systémové moci. Lidé vyprahlí po svém duchovním hlase mluvícímu Obrazu Šelmy vše odpustí a následují jej jako modlu.

Postupy, jakým AI vystupuje, jaké má chování, jaký vyvíjí tlak a směr a i jak funguje jsou velmi podobné fungování nefilim bytostí. Jedná se vždy o projevy inteligence bez vložení duše Bohem.