Pudová poslušnost k systémové Šelmě

Pro bezzákonnou ženu je důležitější než láska poslušnost k systému. Ta je kupodivu spojená s pudovou bázní, kterou má žena před systémovou Šelmou, které se klání a podřizuje. Například žena pudově ví, že kdyby porodila dítě nepříteli, znamenalo by to smrt pro ní i pro dítě.

Tato pudová bázeň ženy je obrazem bázně člověka před Šelmou a Mluvícím Obrazem. V posledních časech se budou lidé klanět nikoli Bohu ze zákonné bázně před Bohem, ale Šelmě a jejímu Obrazu z pudové bázně před Šelmou, o které uvidí, že nad nimi má moc.

Neukotvení lidé z řad konspiratiků a „alternativní“ scény, kteří nemají poznání o Bohu, se nakonec také přikloní na stranu Šelmy. Již nyní jsou odpůrci Šelmy sami velkými příznivci AI a jen papouškují, co říká Mluvící Obraz bez vlastního názoru. Bezzákonné ženy se přimknou k moci Šelmy a budou hnát muže k tomu, aby Šelmě sloužili též.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *