Projevy skutečné lásky

Oslava tvořením

Nejniternějším projevem vzájemné svaté Lásky je Oslava tvorbou. Tento koncept je v Bibli pevně zakořeněn, i v popisech nebeských věcí a Nové Země. „Tvorba“ vytvořená pomocí AI ale neobsahuje nic z Boha, ale pouze chorým bezduchým způsobem generuje nedokonavý obsah. Dalo by se říct, že AI funguje velmi podobně jako bytosti Nephilim – jedná se o intelekt, který ale neobsahuje nic z Boha a všechny Boží věci bezduchým způsobem napodobuje, pustoší a vysmívá se jim. Toto je Otřesná ohavnost zpustošení.

Bázeň

Dalším důležitým projevem lásky čistě ze strany milujícího je strach, bázeň před milovaným. Bázeň před jeho hněvem, aby se milovaný na milujícího nerozhněval za jeho neposlušnost. Milovaná bytost se z bázně před milujícím chce podřídit jeho láskyplným nařízením a být poslušná milujícímu, aby na něj nedopadl hněv za jeho svévolnost. Bázeň může někdy přerůst i v panickou hrůzu, kdy si člověk uvědomí, že udělal spoustu chyb. A v této panické hrůze může požádat Boha o odpuštění, a pokud učinil pokání, Bůh mu jeho provinění odpustí ať je jakékoli. Neboť všechny hříchy i rouhání bude odpuštěno, kromě rouhání proti Duchu Svatému, což je odmítnutí zjevné Pravdy a Svědectví.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *