Pravidla Zákonnosti

Nejzákladnějším pravidlem Zákonnosti je, že naprosto neexistuje, aby si žena cokoliv nárokovala. V dnešním právním systému je ovšem muž vázán povinnostmi po oplodnění ženy. To bylo původně určeno jako ochrana dětí před nedostatkem fyzického zabezpečení, ale v dnešní době je to používáno jako základní zbraň Bezzákonnosti nutící muže podřídit se rozhodnutím ženy.

Je také důležité, aby zákonný muž věděl, že nauky Druhé Morálky jsou určeny k tomu, aby byl muž (který je přirozeně rozpolcen mezi Zákonností a Bezzákonností) přesvědčen, že na základě svévolného rozhodnutí ženy vzniká velké množství nároků. Z hlediska Zákonnosti to ale vůbec není pravda!! Dokud si muž nevybere svou ženu a nepožádá jí o ruku, nemá žádnou povinnost cokoliv ženě poskytovat.

Bezzákonné samosnubné ženy se také velmi často odvolávají na prostou lidskou „slušnost“ ve svém vydírání mužů. Lásku ale nemilosrdně likvidují, neboť pro ně nemá žádný smysl.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *