Přehled zaslíbení o Nové Zemi

Přehled zaslíbení o Nové Zemi a životě na ní, s přesnými biblickými souřadnicemi. Kvůli Spravedlnosti jsou biblická zaslíbení psána v obrazech a nikoliv jako leták popisující kvalitu hotelu a pobyt na Nové Zemi. Možnost nesprávné druhé interpretace je pro Bibli záměrná a zcela typická, protože jinak by texty neumožnily bezzákonným lidem vlastní interpretaci.

ZaslíbeníVerše
Muž nebude bez ženy ani žena bez mužeV Pánu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy. 1. Kor 11,11
Bůh svým lidem dá všechno potřebné, ještě než na to vůbec pomyslíDříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už vyslyším. Iz 65,24
Neplodné ženy porodí tisíce dětí bez bolestiPlesej, neplodná, která jsi nerodila, zvučně plesej a výskej, která ses v bolestech nesvíjela, protože synů osamělé bude více než synů provdané, praví Hospodin.
Rozšiř místo ve svém stanu, ať napnou stanové houně tvých příbytků. Nerozpakuj se! Natáhni svá stanová lana a upevni kolíky.
Rozmůžeš se napravo i nalevo, tvé potomstvo se zmocní pronárodů a osídlí zpustošená města.
Nebudou se namáhat nadarmo a nebudou rodit pro náhlý zánik, neboť jsou potomstvem těch, kdo byli Hospodinem požehnáni, oni i jejich potomci. Iz 54,1-3; 65,23
Práce půjde sama od sebe bez únavy či námahy, člověk bude budovat pro sebe a svojí rodinu a nikdo mu to nevezmeVystavějí domy a usadí se v nich, vysázejí vinice a budou jíst jejich plody.
Nebudou stavět, aby se tam usadil jiný, nebudou sázet, aby z toho jedl jiný. Dny mého lidu budou jako dny stromu. Co svýma rukama vytvoří, to moji vyvolení sami spotřebují. Iz 65,21, 22
Zvířata budou krotká, nebudou se již požíratVlk a beránek se budou pást spolu a lev jako dobytče bude žrát slámu, hadu však bude potravou prach. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, praví Hospodin. Iz 65,25

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *