Podsvětí, Šeol, Hádes

Podsvětí (hebrejsky Šeol, řecky Hádes; v obou jazycích znamená „podsvětí, záhrobí“) je název pro duchovní místo, ve kterém v oddělených kompartmentech přebývají duše zemřelých a čekají zde na Boží soud a na vzkříšení těla.

Podsvětí je mnohdy kvůli špatně přeloženým názvům duchovních prostorů chybně překládáno jako „peklo“. Také je často chybně popisováno jako místo, kde budou lidé trávit věčnost. V těchto kompartmentech jsou však lidé jen dočasně do vzkříšení.

Žádná komunikace živých s mrtvými v Podsvětí není možná. O tom Bible hovoří jasně, například v podobenství o boháči a Lazarovi.