Vzkříšení

Vzkříšení, Vzkříšení těla, vysvětlení pojmu

Hlavní rozdíl mezi tělem před a po vzkříšení spočívá v tom, že zatímco pomíjitelné tělo je poháněno Mocnostmi a čerpající svou energii ze Slunce, vzkříšené tělo je poháněno Bohem, který je jeho Sluncem a zdrojem energie sám. Tento stav byl původním stavem Stvoření, který člověk zažil v Edenu před pádem.

Fyzické složení, vzhled a anatomie vzkříšeného těla zůstává stále stejné (jak je psáno, ani vlásek z vaší hlavy se neztratí), ale osvobozené od vlivů Mocností.