Nebe

Nebe, též Třetí Nebe, v duchovním slova smyslu, je místem, kde přebývá Bůh a svatí Boží andělé, a kde také dočasně mezi fyzickou smrtí a vzkříšením přebývají duše zemřelých spravedlivých lidí. Toto místo se nachází mimo náš viditelný pozorovatelný vesmír (Druhé Nebe) a je tvořeno nám neviditelnou temnou hmotou, oproti naší baryonové hmotě.

Toto místo ze svého principu nemůže sloužit jako místo existence duší toužících po vzdoru a rozbroji, sužovaných touhou po moci a trpících nezlomnou pýchou. Takový jedinec by působil v Nebi i pro zbytek Stvoření velmi destruktivně a je nutné jej vyhostit. (viz. Luciferovo a démonské vyhoštění z Nebe, nazývané také „svržení na zem“.)

Jsou lidé z Boha a lidé ze zlého

Každý člověk na zemi má stejnou možnost poznat Boha a pravdu. Jelikož je ale Bůh pánem Času, ještě než pro nás nastaly naše dny, již ví, jak vše dopadlo (nebo dopadne, dá se použít obojí vyjádření). Proto také Bůh ví, kteří lidé patří jemu. Tak se nemůže stát, že by někdo patřil Bohu a Bůh jej nenašel. Bůh vždy najde své lidi a dá se jim poznat, i když je to mnohdy velmi těžké. Ale Bůh zkrátil dny utrpení lidí tak, aby každý byl Bohem nalezen a poznal Boha.

Církevní Organizace lidí kážou svod k nepravostem

Proto pozor na divné pojetí kázání Božího evangelia, které razí Církevní Organizace ve snaze získat co nejvíce členů bez ohledu na Pravdu. Místo toho, aby kázaly Boha, kážou takové Organizace zvláštní, výhodnou „dobrou zprávu“, že je možné „se nějakou obzvlášť kvalitní cestou dostat do Nebe“. Je to ale jen klam na nalákání na nesprávné důvody proč „chtít do Nebe“.

Pokora před Bohem není v žádném myslitelném případě ponižující pro člověka

Satan, vůdce démonů, padlých andělů, se však snaží lidem namluvit a nalhat, že pokoření se před Bohem je ponižující, a že to nemohou nikdy dokázat. Nutí je kořit se jemu samotnému, Ďáblu, a sloužit mu. Za to lidi odměňuje prchavými okamžiky vzrušení a rozkoší (nejlevnější iluzorní odměna, která nic nestojí) , které přichází a odchází jako iluze. Cílem jeho snažení je, aby se lidé o Bohu nedozvěděli a aby Boha, svého Otce, zavrhli.

Lidé, co zůstávají věrni Satanu a jeho lžím, zůstanou odděleni od Boha, jsou destruktivní a nemohou tudíž obývat Nebe s Bohem. Fyzická existence takových zaniká smrtí, ale jsou ještě jednou oživeni před Bohem k soudu. Tam poznají, že je spravedlivě čeká Druhá Smrt, úplný konec jejich existence. Je to vůči nim spravedlivé, neboť si tuto cestu zvolili dobrovolně a dobrovolně vyznali, že je vůle jejich vlastního Stvořitele nezajímá. Zde poté přestane působit síla Božího Stvoření, kterou nazýváme Čas a proto je tento zánik úplný a konečný.

Každý člověk dostane v průběhu svého života mnoho možností uvěřit v Boha a poznat celou Pravdu. Toho kterého tato možnost nezaujala a trvale ji odmítá, není možné násilím do Nebe dostat. Takový člověk prostě nemá zájem a je proto spravedlivé, že nepůjde tam, kam nechce.

Pozor na záměnu Nebe s novou Zemí

.