Beta Provider

Žena nechce a nemůže být pro muže “rovnocennou partnerkou”. Žena potřebuje být uchvácena maskulinní mocí, které bude sloužit.

Pokud nemá žena za svou Alfa autoritu (která rozhoduje o jejím životě a životě jejich děti) svého Manžela, vyhledá si jinou. Buď slouží nějakému démonu v náboženských rituálech a nebo nové slouží Obrazu, který jí nabízí partnerskou podporu.

Žena definuje termín “normální muž” podle toho, jak jí tuto normu vyučuje nejvyšší maskulinní autorita. Tou je dnes zcela bezvýhradně Mluvící Obraz Šelmy.

Termín “beta provider” označuje muže, kterého žena považuje za pohlavní protějšek bez vůdčí maskulinní autority pro její pohlavní život a děti.

Každá žena vytváří rodinu pro vůdčí maskulinní autoritu svého života. Šelma v počátku 21. Století dosáhla toho, že převážná většina žen vytvořila rodinu ze svého těla a ze systémové Šelmy. Muže taková žena používala jen pro dílčí služby fyzického typu a názory a potřeby muže ignorovala.

Nehrané překvapení žen z přednesených požadavků mužů

Žena, přesvědčovaná každý den Šelmou že je partnerka Alfa autority, nebude plnit přání a potřeby Beta poskytovatelů. Většinou je i překvapena, když muž nějaké požadavky na ženu vznese. U dívek vychovaných Druhou Morálkou pak můžeme sledovat rozčarování a nehrané překvapení, když muž si dovolí nějaké požadavky na ní mít. Žena v ten okamžik vůbec neví, jak tuto situaci řešit, protože z jejího celospolečenského chápání Beta poskytovatel přání a požadavky alfa samici přednášet nesmí.

Z takových žen se stává úhlavní nepřítel mužů a dětí.

Původ termínu “Beta provider” – Beta poskytovatel

Označení “Beta provider” pochází z myšlenkového směru MGTOW a Red Pill – z hnutí uznávající porážku při zničení intersexuálních vztahů a rodiny systémovou Šelmou. Na každodenním tvrdém vyučování žen o beta poskytovatelskou pozici mužů se nejvíce podílí internetové seznamky a sociální sítě (hlavní “ústa” Mluvícího Obrazu), které jsou jedním z hlavních pilířů ovládnutí lidstva Šelmou.

Muže jako “beta providera” žena získává povoleného a přiděleného Alfa autoritou Mluvícího Obrazu jako poskytovatele uspokojení tělesných potřeb, které díky své netělesné podstatě nemůže Šelma ženě poskytnout.

Druhé Morálce Mluvící Obraz ženy vyzýval, že můžou jeho moc využívat k nalezení mužských beta providerů, u kterých je možné za sex získat poslušnost a služby – takzvaný “vážný vztah”, parťáka pro život.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *