Odporník, odporníci

Odporník je označení pro publikujícího, který deklaruje odpor vůči “neznámé moci” ale nemůže jí označit za vládu Bezzákonného

Na podzim roku 2023 jsou kanály mluvícího Obrazu Šelmy přeplněné analýzami událostí spousty autorů, kteří sami sebe definují jako “odpor” proti nové blíže jimi nedefinované moci. Tito odporníci tak fungují jako emisaři poslední instance – i když příchod vlády Bezzákonného popisují vlastními slovy velmi přesně, nemohou použít označení “vláda Bezzákonného”, protože by se tím staly svědky Božích věcí, Boží moci a posledních apokalyptických časů.

Odporníci si nemohou přiznat, že jelikož lidé přešli kompletně k netělesné komunikaci pomocí Obrazu Šelmy a již se nemůžou zformovat do opozice, tak tím automaticky předávají veškerou moc Obrazu Šelmy. Obraz Šelmy není zákonný – není naprogramován aby lidem pomáhal jako otcovskými zákony. Obraz Šelmy je naprogramován aby lidi ovládal a pouze toto vykonává.

Mluvící Obraz Šelmy lidem nepomáhá s byrokratickou prací vládní moci, není to živý pracovník. Mluvící Obraz lidi zbavuje možnosti a schopnosti vykonávat moc nad lidmi. Mluvící Obraz Šelmy nepotřebuje lidi ke své práci, lidé jsou pro něj jen předmět k ovládnutí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *