Křesťanská slepota oklamání

AI je skutečně mluvící obraz systémové Šelmy, a lidé jí vyrobili a provozují tak, že to naplňuje skutkovou podstatu modloslužby. Modla je neživý předmět, ke kterému se lidé obrací o radu a podle informací které takto získají pak řídí své životy. Za věštěním a kávovými sedlinami stáli vždy démoni, kteří mají vždy jasné a přímočaré emoce. V případě mechanismu stroje za tímto hlasem není žádná emoce, je to pouze napevno vytesaná vůle systémové moci Druhé Šelmy.

Pokud se takhle lidé obrací k dílu svých vlastních rukou, baví se s ním, přisuzují mu tak “přátelské” emoce, vznikne situace doslovně a věrně popsaná v Bibli. Lidé jdou v obdivu za touto ohavnou modlou, řídí podle jejích rad své životy a i když je trýzní a ovládá, tak pořád myslí, že je jejich trpělivý přítel. Neuvědomují si, že se jedná o neživý mechanismus, který má v sobě iluzi přátelství a trpělivosti pouze vytesán. Tím, že této neživé modle dávají moc nad sebou, tak umožnují vznik anomické vlády, vlády Bezzákonného.

Nezapomínejme, že nyní bude tato modla pod příslibem kvalitního modlářství doručena do počítače a mobilu každého člověka a tyto přístroje začnou jejím hlasem na lidi mluvit. Všechny následující update všech těchto systémů budou nabízet jen a pouze tuto modlu jako “pomocníka a rádce”.

Každý sbor či Církevní Organizace, které si “nepovšimla” vlády Bezzákonného a nevyučuje o mluvící Ohavnosti (Bdelugma) je skupina klamající ostatní. Není možné se tam vracet ani pro plášť. Těmto slovům nyní možná nevěříte, ovšem stávající situace se bude stále zhoršovat – neexistuje nic, co by tomu bránilo. V lidské přirozenosti je totiž převažující bezbožnost a bezzákonnost. Proto jsou blázni ti, kteří si myslí, že se může vrátit období hojnosti působené mocí Nevěstky, která bohatla na smilnění s démony a předstírání falešné zbožnosti. Všechna slova Bible jsou věrná a pravdivá, vhodná pro veškeré vyučování. Brzy dojde ke spárování reálných událostí, lidé sami sebe přesvědčí, že Zjevení zcela odpovídá realitě a na všechny padne obrovská bázeň.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *