Prvočtení Zjevení

Spárování současných pozorovaných skutečností s texty ve Zjevení

Zjevení napsané v minulosti obsahuje jen polovinu informace. Ke zkompletování Zjevení je nutné dosadit současné události a provést párování a rozsuzování. Tím dojde k bezchybnému výkladu Zjevení, které v předchozí době nemohlo být rozkódovano.

Zjevení v Bibli je napsáno tak, aby aktuálně hovořilo k lidem v příslušných časech. To také potvrzuje jeho pravost, neboť jeho původcem je Bůh, Stvořitel Času. Obsahuje jen polovinu informace. K uvolnění jeho informačního obsahu je nutné do Zjevení dosadit reálie z právě probíhající současnosti – čímž dojde k sestavení celého sdělení.

Prvočtení poskytuje olej pro lampu pro věrné, ostatní pyšní svévolníci už dávno spí

Tento princip zaručuje, že se do minulosti nedostaly praktické informace z budoucnosti. Také zaručuje, že Zjevení bude pro Boží lid neustále vydávat aktuální informace. K tomu je ale z principu zcela nutné provádět PRVOČTENÍ, tedy číst Zjevení pokaždé znovu a dosazovat aktuální události, plně rozsuzovat, modlit se za moudrost, spoléhat na Přímluvce Ducha Svatého – který objasní mnohé.

Rovněž z poznání principů Zjevení vyplývá, že k nepotřebě jsou všechny staré interpretace, založené na událostech minulých, podle kterých se události nevyvíjeli. Blaze ale tomu, kdo věřil v pravost Zjevení v dobách, kdy texty o mluvícím Obrazu Šelmy byly zcela nepochopitelnou abstrakcí. Naopak ve velkém bludu jsou ti, kteří lpějí na starých interpretacích a například věří v nutnost stavby obrovské zlaté zvuk emitující sochy antikrista v Jeruzalémě.