Satan

Satan, Odpůrce Boha. Podrobněji v Příběhu všech Příběhů.

Satan, Boží Odpůrce, Dávný had a Drak

Původ Satana, kdo je Satan

Satan byl Bohem stvořen jako nejkrásnější a nejdokonalejší ze všech andělských bytostí, a jako pán Mocností, které ovládají procesy života a energie na Zemi. Pýcha na vlastní dokonalost a vztek kvůli Člověku, kterého Bůh stvořil aby byl jeho obrazem a zrcadlením Boží lásky, přivedla Satana ke vzpouře vůči Bohu. Satana v jeho vzpouře proti Bohu následují andělé, které nazýváme démony. Kvůli této vzpouře svrhl Bůh Satana a jeho anděly démony mimo Nebe a mimo svět lidí. Podrobněji čtěte v Bibli a v Příběhu všech příběhů.

Satan jako vládce Světa a Mocností

Satan je vládcem tohoto Světa a pánem Mocností, ale nedělá věci bez Božího svolení, to nemůže nikdo, neboť Bůh stvořil Čas a zná tedy celý průběh času až do konce. Boží všemohoucnosti a vševědoucnosti se vyhnout nelze. Satan je nazýván žalobcem, pokušitelem a podvodníkem. Jeho jméno doslova znamená protivník neboli „ten kdo se vzpírá“. Jiné jméno, které se pro Satana je ďábel, což znamená „pomlouvač“.

Satan lhář a původce Nepravosti

Satan pokřiveně napodobuje vše, co Bůh dělá. Satan stojí v pozadí každého kultu a náboženství, jeho působení stojí za vznikem Mluvícího Obrazu Šelmy a rozmnožení Bezzákonnosti. Bezzákonnost ale milují všichni lidé, kteří nenávidí BohaBezzákonnost je Božím plánem a je zde kvůli Spravedlnosti, aby lidé neměli jen jednu možnost, a to věřit v Boha.

Satan dělá všechno, co je v jeho silách, aby se vzepřel Bohu a ničil lidi. Satanův osud je už zpečetěn – konec v ohnivém jezeře. To znamená, že celý Čas se nad Satanem uzavře a zmizí.

Satan a jeho odpor vůči Bohu a všemu Zákonnému je zde kvůli Boží Spravedlnosti

Nesmíme ale zapomínat, že Satan byl stvořen i kvůli svobodě volby lidského srdce. Satan a jeho působení ale bezbožným a bezzákonným lidem nejen že nevadí, ba dokonce jim zpříjemňuje jejich existenci na Zemi, neboť jim nabízí nekonečnou řadu alternativních vysvětlení důvodu vzniku Světa a účelu jeho existence. Satan naprosté většině lidí, každému, kdo nemiluje Boha a Pravdu, dává alternativní vysvětlení důvodu vzniku Světa a účelu jeho existence.

Toto je důvodem, proč byl Satan stvořen, proč je vládcem tohoto Světa a proč je tato Stará Země stvořená tak, že zdrojem energie a života jsou na ní Satanovy Mocnosti místo Boha. Je to proto, aby měl každý člověk možnost volby, zda přijme Boží nabídku života Nové Zemi v Boží zákonné Lásce, nebo zda se zamiluje do některého ze Satanových alternativních vysvětlení, čímž vyzná, že ho Boží věci nezajímají.

Je na každém člověku jak se rozhodne svým naprosto svobodným srdcem. Pro Boha a Pravdu, nebo pro Satana a jeho sladkou lež. Je to nejdůležitější volba lidského života!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *