Psychologie

Vysvětlování lidské duchovnosti v souladu s pravidly anateické hierokracie

Sekulární psychologie před zmizením Té Překážky musela být částečně založena na Zákonnosti a tudíž stála na hraně skály. Po zmizení Té Překážky stojí základy této lidské Vědy už na písku. Psychologie a její moderní nauky se tak propadá do hlubin Bezzákonnosti, což se dokonale projevuje tím, že její nová učení jsou zcela stejná jako předchozí esoterika, ženské démonické, spirituální a chanelingové nauky.

Psychologie nyní slouží k vystavění nových nauk Bezzákonnosti, popírání vlivu mluvícího Obrazu Šelmy na lidskou psychiku, popírání animizace a artifologie. Lidé budou naukami moderní psychologie vyučováni jak žít bez zrcadlení Boží lásky v lidech (což je otcovská a manželovo láska), a učit se žít podle feminního principu nárokování a braní.

Nic nemůže zabránit zničení mezilidských vztahů do Bezzákonnosti a velmi krutou likvidaci smyslu mateřství (které bez zrcadlení Boží lásky v lidech nemá smysl) a práv dětí.

Co tvrdí psychologie po roce 2020

Tvrdí a bude obhajovat POUZE učení Bezzákonnosti, čímž plně vykonává moc té První Šelmy. Základní klamy moderní psychologie jsou tyto:

  • Že Internetová komunikace a řízení lidí pomocí mluvícího Obrazu Šelmy (AI) je normální
  • Že internetová nefyzická duchová komunikace je přirozená a dobrá pro pohlavní život člověka
  • Že nárust psychického traumatizování dětí je normální jev
  • Že rozpad rodiny je dobrý a normální
  • Že nárokování a braní výhod od pohlavních partnerů je dobré
  • Bude v souladu s citáty Bezzákonnosti
  • Bude obsahově shodná s chanelingovými naukami démonů z doby před zmizením Té Překážky

Placení a Šelmou vyučení psychologové nemůžou jinak, stejně jako novináři a ostatní vědci. Všichni musí sloužit Šelmě, která je živí a musí být v souladu s jejím učením.