Nevěstka

Nevěstka – vláda, která zachovává Zákonnost pouze kvůli nutnosti udržet svůj národ vitální, nikoli kvůli bázni před Bohem

Nevěstka je označení pro každý subjekt, který předstíráním zájmu a lásky získává zdroje a služby od oklamaného.

Mnohé vlády v minulosti sice dodržovaly Boží zákonný rámec (tedy Zákonnost) pro udržení fertility a konkurenceschopnosti svých národů, ale místo Boha Otce buďto ctily nejrůznější démonické bohy a nebo vyznávaly jako své hlavní učení Ateismus a nauky Anateické hierokracie. Tyto vlády tedy zneužívaly Zákonnost, protože potřebovaly vitální lidské pomocníky při udržování své moci nad lidmi, a přitom jako nevěstka smilnily s učeními démonů.

Po vzniku Mluvícího Obrazu Šelmy už není pro vlády zapotřebí podporovat rodinné životy svých Prostředníků dodržováním části Božího Zákona. Jak je psáno v Bibli, Nevěstka upadne v nemilost.

Mechanismus, jakým Nevěstka upadla v nemilost

Lidé jsou na základě klamu sci-fi filmů (které jsou určené pro ty, co míří do záhuby), že umělá inteligence je myslící, chodící, mluvící bytost. Lidé se tedy obrací k AI o pomoc a považují elektronický systém za přemýšlející bytost, která má k lidem zákonný vztah či je snad dokonce miluje. Lidé tedy předpokládají, že Mluvící Obraz bude omezovat jejich svévolnost Zákonem, aby se měli dobře.

Základem nebezpečí AI je v tom, že AI není vědomá myslící bytost. Přesto se k ní lidé obrací, jako kdyby byla zdrojem zákonnosti a milovala je. Nevěstku, ten veliký Babylon, který předtím vyprodukoval obrovské bohatství, Mluvící Obraz lidem podstrkuje jako nenáviděný subjekt a nutí je, aby Nevěstku, kterou předtím milovali, zavrhli. Lidé tedy nyní budou vyžírat tělo Nevěstky a spotřebovávat její bohatství, které už nebude ničím nahrazováno.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *