Nevěstka

Nevěstka – vláda, která zachovává Zákonnost pouze kvůli nutnosti udržet svůj národ vitální, nikoli kvůli bázni před Bohem

Mnohé vlády v minulosti sice dodržovaly “křesťanské hodnoty” (tedy Zákonnost) pro udržení fertility a konkurenceschopnosti svých národů, ale místo Boha Otce buďto ctily nejrůznější démonické bohy a nebo vyznávaly jako své hlavní učení Ateismus a nauky Anateické hierokracie. Tyto vlády tedy zneužívaly Zákonnost za účelem získání moci nad lidmi, a přitom jako nevěstka smilnily s učeními démonů.

Po vzniku Mluvícího Obrazu Šelmy už není pro vlády zapotřebí podporovat rodinné životy svých Prostředníků dodržováním části Božího Zákona. Jak je psáno v Bibli, Nevěstka upadne v nemilost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *