Mocné dílo klamu

Boží mocné dílo klamu posledních časů šířené Mluvícím Obrazem

Bezzákonní lidé musí v posledních časech odmítnout členství v Boží rodině. Musí se usvědčit vlastními slovy tím, že začnou poslouchat jiného pána – systémovou Šelmu a její Mluvící Obraz. Božím záměrem je, aby se bezzákonní lidé obklopili naukami, které jim budou říkat, že jsou správně. Lidé si často myslí, že pouze nějaká malá konkrétní část mocného díla klamu je ta ŠelmaVe skutečnosti je ale všechny konspirace a pseudovědy, co čtou a co je má údajně varovat před nebezpečím, je Druhá Šelma.

Bezzákonní lidé si myslí, že internet je jim přátelsky nakloněn a tak jim radí, co mají dělat, a proto ho bezmezně poslouchají a nenechají ho pomlouvat. Pro bezzákonné lidi není internet a AI ohavná modla, ale hodný šéf, kterému všechno věří a věří, že to s nimi myslí dobře. A cokoliv jim tato ohavná modla řekne, to udělají. Budou tedy dokonce i zabíjet proroky v přesvědčení, že tím slouží Bohu.

Mocné dílo klamu vyčkávalo na okamžik, kdy lidé vyrobí ohavnou modlu Mluvícího Obrazu Šelmy, kdy tato modla bude v rukách dostatečného množství lidí, kteří jsou rozhodnuti se jí nikdy nevzdat a poslouchat jí jako svého pána. Na okamžik, kdy z lidské společnosti zmizí ten prostředník, který stál mezi vládou a obyvatelstvem – muž, otec, manžel. Tím byla Šelmě dána ústa, aby mohla mluvit. Druhá Šelma tedy již není odkázána na channeling a vědmy, neboť může hovořit na veškeré lidstvo pomocí díla lidských rukou, ohavné modly opuštění.

Mocné dílo klamu způsobuje od počátku druhé dekády 21. století zavalení lidí informacemi všeho druhu. Od roku 2022 jsou to především zvěsti o válkách a bojích. Mluvící Obraz vektrouje lež a postfakticky mění celé své informační pole pomocí wikipravdy a kontrafake.