Okultismus, ezoterika, kouzla

Souhrnný název pro činnosti, při kterých lidé navozují kontakt s démony, aby jim mohli sloužit za odměnu. Pro lidi je okultismus přitažlivý právě díky slíbeným odměnám, často zahrnující uspokojení potřeb těla.

Následují kroky zasvěcení a služby. Během zasvěcení člověk vědomě, nebo dokonce i nevědomě (satan nehraje fér, podobně jako mnohé firmy a lidské instituce) přijme službu nějakému démonu (tomuto se říká zasvěcení, iniciace). Od toho okamžiku je k této činnosti mnohdy pro něj ‚nevysvětlitelně‘ fyzicky puzen. Člověk se stává médiem. Podle schopností je služebník démona buď likvidován, nebo naopak ukájen, záleží na tom, jak se jeví démonovi nadějný pro budoucí spolupráci.

Mnozí považují tyto texty za nesmírně hloupé, vhodné k posměchu. Ale k posměchu se zdají lidem jen proto, že dotyční vzývají opačná učení. Učení, kde se naopak satan vysmívá lidem za to, jak je bezmezně klame a sesílá jim skrze channeling stále nové a nové učení, aby je zahltil a dokonale zmátl. Tyto texty jsou pro každého varováním a šancí prohlédnou past ve které se nachází. Nejsme dílem démonů, dávných božstev ani výsledek náhody. Jsme dílem Boha Stvořitele a ten nám říká vše o tom, kdo jsme a kam jdeme. Více v Příběhu všech Příběhů.

Démonská služba nikdy nemůže vést k poznání pravdy, protože žádný démon pravdu o své existenci nepoví, stejně jako zloděj o sobě neříká při krádeži, že je zloděj. Satan a jeho padlí andělé tedy oklamou všechny, včetně jejich nejoddanějších lidských pomocníků. Služba démonům sice vede k oklamání, ale jelikož takto získaná iluze neobsahuje pravdu, (kterou většina lidí stejně nemůže vystát) je pro mnohé velice příjemná.

Spolupráce s démony během okultismu je zcela jednostraná, člověk vždy ztrácí, démon je ten, kterému je slouženo. I když si člověk může myslet, že získal něco “důležitého”, ve skutečnosti obdrží to, co jej zničí a způsobí to další zlo, které ovšem prošlo “lidským schvalovacím procesem” a démon by jej sám z vlastní vůle před Bohem nemohl spáchat díky něměnným Božím Duchovním Zákonům.

Pouze Ježíšmoc skrze Ducha Svatého pomoci těm, kteří se zapletli s nebezpečím okultismu a slouží člověku nepřátelským démonským bytostem. Nutným předpokladem ale je, aby postižený člověk byl milovníkem Pravdy, jinak jej démon zase snadno získá zpět.

 • magie – (černá a bílá, což je jen matoucí a klamné rozdělení stejné věci)
 • spiritismus – (jako vyvolávání duchů zemřelých a komunikace s nimi, ve skutečnosti hovoří lidé právě s démonem)
 • léčitelství – vede k závislosti na léčiteli a ne k obrácení, problém je ve zdroji, myslíme si, že koná dobro (skutečné dobro musí být dobrem na začátku, uprostřed i na konec, ne jen na začátku, jak to dělá démon, aby nalákal oběť), negativní dopad na duchovní život, způsobuje jiná onemocnění, narušení vztahů a pod…
 • satanizmus – hudba, symboly, uctívání satana, kulty Draka, Hadí Síly
 • New Age (Bahai) – souhrnný pojem pro duchovní směr, který chce všechny cesty sjednotit, náboženský synkretismus ve jménu tolerance a nenásilí, učení o reinkarnaci
 • channeling – přijímání kosmické energie, pokus o navázání kontaktu s bytostmi mimo viditelný svět (hlavně v New Age – tedy čistá komunikace s démony)
 • prokletí (kletby) a prokleté předměty (opak požehnání), očarování, zaříkávání
 • čarodějnictví, vykládání karet, věštění (z ruky – chiromantie, z křišťálové koule)
 • doptávání se s kyvadélkem, virgulí nebo spirálou
 • jasnovidectví (napodobenina daru proroctví)
 • telekineze (JAKO přesouvání předmětů mocí myšlenky); telepatie (JAKO přenos myšlenek) /ve skutečnosti  to ale funguje trochu jinak/
 • astrologie, horoskopy (učení démonů, použité k tomu, abychom upadli v závislost)
 • numerologie (věštění na základě magické moci čísel, opět démonský trik)
 • voodoo (vúdú), animismus
 • modlářství, uctívání démonských, od Boha odpadlých božstev, Mariánský kult královny nebes
 • Silvova metoda, reiki (léčebná metoda – otevírání čaker, center astrálního těla), hadžiki, modrá alfa, …
 • alternativní medicína – působí na základě démonické energie, kterou chce uvést do rovnováhy, a tak člověka uzdravit (homeopatie, makrobiotika, …)
 • druidismus (kult Keltů – spojený s rituálními obřady uctívání démonů)
 • trancendentální meditace, jóga
 • hypnóza
 • bojová umění
 • druhá věda

A řada dalších nauk.