Bdelugma

Bdelugma – definice pojmu

Bdelugma je označení pro modlosužbu lidmi vytvořené modle (pozor, většina lidí neví, co přesně znamená slovo “modla”). Lidé vytvořili modlu v podobě falešného stromu poznání, tedy internetovým databázím, a vytvořili jim možnost mluvit pomocí systémů umělé inteligence AI. To působí, že většina lidí začne používat tyto technologie jako modlu. Budou se jí tedy na vše ptát, budou jí považovat za přítele a budou jí prokazovat poslušnost. Tato modla ovšem není nic víc než mluvící Obraz mocenského systému, který touto modloslužbou a samotným působením mluvícího Obrazu systémové moci vzniká. Moc vlády, kterou tato modla působí, je pak Bezzákonná (anomiokracie), neboť k růstu své moci nepotřebuje lidem působit radost a potěšení. Naopak vykonává pouze jediný aspekt moci – neomezenou vládu.

Tato modla, tedy bdelugma, pak v mezilidských vztazích skrze svou Bezzákonnost působí ochladnutí lásky mnohých, odstoupení mužů od žen, rodičů od dětí, a samozřejmě lidstva od Boha Otce. Proto je ve významu slova bdelugma obsažen význam “zpustošení, opuštění”, neboť jejím projevem je obecné vychladnutí lásky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *