Zrádné lidské srdce

Zrádnost lidského srdce

Zrádnost lidského srdce, jejímž nejzákladnějším projevem je Bezzákonnost, a možnost tuto zrádnost svobodně odmítnout, je důvodem existence tohoto Světa.

Spoustu lidí mylně uvažuje, že lidé se přirozeně chovají “dobře”. Ve skutečnosti ale platí pravý opak, neboť v lidském zrádném srdci je přirozeně zakořeněná Bezbožnost a Bezzákonnost. Přirozená Bezzákonnost ženy vůči muži i Bohu, která je zakořeněná ve zrádném srdci ženy, je věrným obrazem přirozené Bezzákonnosti a zrádnosti srdce člověka vůči Bohu.

Stejně jako člověk se může svobodně rozhodnout zapřít sám sebe a své zrádné srdce a přijmout láskuBohu, tak i lidská dívka vychována ke zbožnosti se může z upřímné svobodné volby rozhodnout zapřít sama sebe a své zrádné bezzákonné srdce, a opětovat lásku muže, který si jí vyvolil za manželku. Ovšem i po svobodném zapření své přirozenosti bude mít stále až do konce stále stejné zrádné kamenné srdce, které bude i nadále tíhnout pouze k Bezzákonnosti. I po svém obrácení se může člověk kdykoliv rozhodnout, že Boha odmítne a přilne k jinému, alternativnímu bohu, který se mu zdá “lepší” či “výhodnější”.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *